Uniwersytet Zielonogórski 

Galeria Biblioteki Uniwersytetu Zielonogórskiego gościła wystawę Malarstwo Dyplomy 2019 z Zakładu Malarstwa Instytutu Sztuk Wizualnych Uniwersytetu Zielonogórskiego. Wernisaż wystawy odbył się we wtorek 8 października. Kuratorzy wystawy: prof. Magdalena Gryska, dr Jarosław Jeschke, dr Janina Wallis, starszy kustosz dyplomowany. Wystawę można było zwiedzać od 30.09. do 22.10. 2019 r. 


Biblioteka testowała dostęp do czasopism elektronicznych z kolekcji medycznej wydawnictwa Thieme.
Lista testowanych tytułów.
Dostęp testowy trwał do 31 sierpnia.


Biblioteka UZ testowała dostęp do bazy JSTOR - elektronicznego pełnotekstowego archiwum wiodących czasopism naukowych, zarówno z nauk humanistycznych, społecznych oraz ścisłych.
Dostęp testowy trwał do 09 sierpnia.


Biblioteka Uniwersytecka testowała dostęp do Journal of Visualized Experiments (JoVE). Od 2006 roku JoVE wydało ponad 10.000+ publikacji, do których wizualizacje HD video zostały przygotowane w laboratoriach najlepszych instytucji badawczych (m.in. Harvard University, University of Oxford, University of Cambridge, Karolinska Institute etc.) i dostarczone online milionom naukowcom, nauczycielom oraz studentom w ponad 1.000+ instytucjach na całym świecie. JoVE znajduje się w wykazie czasopism naukowych Ministerstwa Edukacji (poz. 7831), zdobywając 30 punktów z listy A. Video Journal to magazyn 13 sekcji mających na celu zwiększenie produktywności badań naukowych. Science Education to baza 8 sekcji przeznaczonych do pracy ze studentami podczas zajęć. 
Dostęp testowy trwał do 09 lipca.


Biblioteka Uniwersytecka w czerwcu testowała bazę Medicines Complete, która jest kolekcją elektronicznych publikacji wielu wydawców: Pharmaceutical Press, Royal Pharmaceutical Society of Great Britain (współ-wydawca British National Formulary), American Pharmacists Association (współ-wydawca Pharmaceutical Excipients), British Medical Association (współ-wydawca British National Formulary), National Prescribing Centre (wydawca MeReC Bulletin), American Society of Health-System Pharmacists (wydawca AHFS Drug Information. Kolekcja zawiera stale aktualizowane źródła informacji z dziedziny farmacji i farmakologii. Kolekcja przedstawia wszystkie zasoby na jednej wspólnej platformie jako zintegrowaną całość, jednocześnie pozwalając użytkownikom na dowolny wybór źródeł zgodnie z preferencjami. Narzędzie wyszukiwawcze dostępne na platformie pozwala na przeszukiwanie wielu tysięcy monografii farmakologicznych, umożliwiając dostęp do obiektywnej, potwierdzonej w badaniach klinicznych informacji.  
Dostęp testowy trwał do 24 czerwca.


Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego testowała dostęp do bazy Routledge Handbooks Online - nieocenionego źródła informacji, zapewniającego dostęp do publikacji wydawnictwa Routledge oraz CRC Press z zakresu nauk humanistycznych i społecznych, edukacji, psychologii, inżynierii oraz budownictwa. Baza zawiera ponad 50 000 rozdziałów z ponad 1 800 publikacji przeznaczonych zarówno dla pracowników naukowych jak i studentów. 
Dostęp testowy trwał do 6 czerwca.


Elsevier i polskie konsorcjum szkół wyższych osiągnęły porozumienie dotyczące krajowej umowy licencyjnej zapewniającej dostęp do kluczowych badań naukowych, jednocześnie przybliżając cele Otwartego Dostępu w Polsce.
Nowa, podpisana 31 maja, trzyletnia licencja krajowa opiera się na dogłębnej analizie polskich wymogów w zakresie dostępu do badań, wyborów wydawniczych kraju oraz na skupieniu się na jakości badań. Umożliwia ona ponad 500 uniwersytetom i instytucjom badawczym w całym kraju dostęp do:
- Science Direct, wiodącej platformy Elsevier z recenzowaną literaturą naukową,
- SciVal, narzędzia do analizy osiągnięć naukowych,
- Scopus Elsevier, największej bibliograficznej bazy abstraktów oraz danych o cytowaniach recenzowanej literatury naukowej.

Licencja obejmuje 1819 czasopism, w tym 1638 czasopism bieżących z rocznikami od 1995 oraz 181 czasopism archiwalnych. Ponadto w zakres licencji wchodzi wszystkie 19 czasopism z grupy Cell (nowość w licencji krajowej od 2019 r.) oraz 4 czasopisma z grupy Lancet.
Z licencji zostało wyłączone 7 podkolekcji tematycznych wybranych na podstawie statystyk wykorzystania i kosztów.
Licencja krajowa Elsevier obejmuje także wybrane pakiety książek zakupione w latach 2015 i 2016: 1712 monografii z lat 2013 i 2014 oraz 803 wolumeny serii książkowych lub serii poradnikowych (handbooks) z lat 2011-2015.

Więcej informacji oraz katalogi dostępnych w licencji czasopism i książek – na stronie Wirtualnej Biblioteki Nauki


31 maja 2019 r. w Galerii Biblioteki Uniwersytetu Zielonogórskiego odbył się wernisaż wystawy prof. Jacka Szewczyka z Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu. Artysta zaprezentował prace z cyklu grafiki i rysunki. Wystawie towarzyszył wykład z prezentacją pt. „Inspiracje”. Kuratorzy wystawy: dr Janina Wallis, starszy kustosz dyplomowany i prof. Andrzej Bobrowski.
Wystawa czynna do 15 września 2019 r. Wystawę można zwiedzać w godz. 9.00 - 15.00. Serdecznie zapraszamy.


W piątek 17 maja 2019 r. w Galerii Biblioteki Uniwersytetu Zielonogórskiego odbył się wernisaż wystawy wykładowców Wydziału Grafiki i Komunikacji Wizualnej Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, Katedry Grafiki Artystycznej: Andrzeja Bobrowskiego, Krzysztofa Balcerowiaka, Stefana Ficnera, Jarosława Janasa, Doroty Jonkajtis, Kajetana Karczewskiego, Macieja Kuraka, Agnieszki Maćkowiak, Maryny Mazur, Witolda Modrzejewskiego, Grzegorza Nowickiego, Maxa Skorwidera, Piotra Szurka, Michała Tatarkiewicza i Radka Włodarskiego. Zaproszeni artyści przedstawili prace wykonane w różnych technikach graficznych w odwołaniu do twórczości awangardowej grupy Bunt (1918 - 1921).


XVI Ogónopolski Tydzień Bibliotek 8-15 maja 2019 r.
W dniach 8 - 15 maja Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego zaprosiła do udziału w wydarzeniach przygotowanych z okazji tegorocznego Tygodnia Bibliotek. Jego XVI edycja przebiegła pod hasłem #biblioteka. Współczesne biblioteki, choć mocno zakorzenione w tradycji, nie boją się zmian, korzystają z nowoczesnych technologii, są otwarte na innowacje. Hasztag jest symbolem miejsca, jakie zajmują dziś biblioteki w świecie cyfrowym, jest znakiem zmian i nowych usług proponowanych użytkownikom.


Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego testowała dostęp do bazy MEDLINE®Complete - najobszerniejszej dostępnej bazy pełnotekstowych czasopism medycznych. Zapewnia dostęp do pełnych tekstów ponad 2.200 czasopism indeksowanych w MEDLINE.
MEDLINE Complete z archiwami artykułów pełnotekstowych począwszy od 1865 r. zapewnia dostęp do informacji medycznych z zakresu medycyny ogólnej, ochrony zdrowia, farmakologii, neurologii, biologii molekularnej, genetyki, genomiki, histologii, mikrobiologii i wielu innych dziedzin nauk medycznych. Baza indeksuje ponad 5.600 czasopism medycznych i biomedycznych według tezaurusa medycznego MeSH (Medical Subject Headings). MEDLINE®Complete zawiera 10 czasopism JAMA z 1-miesięcznym okresem karencji:  JAMA: Journal of the American Medical Association, JAMA Dermatology, JAMA Facial Plastic Surgery, JAMA Internal Medicine, JAMA Neurology, JAMA Ophthalmology, JAMA Otolaryngology-Head & Neck Surgery, JAMA Pediatrics, JAMA Psychiatry, JAMA Surgery.
Dostęp testowy trwał do 30 kwietnia.


Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego testowała bazę DynaMed Plus -  jest to baza z zakresu medycyny opartej na dowodach, przeznaczoną dla uczelni medycznych, specjalistycznych bibliotek medycznych, szpitali, lekarzy i specjalistów pracujących w służbie zdrowia. Jest pomocą przy podejmowaniu decyzji klinicznych i zawiera obiektywne analizy sporządzane przez światowej klasy specjalistów i ekspertów, którzy dokonują systematycznych przeglądów wszystkich nowo opublikowanych artykułów i badań naukowych w celu zweryfikowania ich jakości, aby zapewnić dostęp do najbardziej aktualnych i wiarygodnych dowodów klinicznych. Zawartość bazy jest uaktualniana kilka razy dziennie. Baza jest dostępna na urządzeniach mobilnych i zawiera: opisy przypadków i rekomendacje, ilustracje i zdjęcia, wyselekcjonowaną zawartość Micromedex® Clinical Knowledge Suite, przeglądy ekspertów oraz specjalistyczną tematykę. DynaMed Plus umożliwia dostęp do tysięcy ilustracji i zdjęć dołączonych do opisów medycznych z możliwością ich przeszukiwania.
Dostęp testowy trwał do 30 kwietnia.


Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego testowała dostęp do największej na świecie kolekcji czasopism, e-booków, rozpraw, wiadomości, materiałów wideo i źródeł pierwotnych znajdującej się na platformie ProQuest One Academic.
ProQuest One Academic sklada się z czterech wielodyscyplinarnych baz: ProQuest Central (treści we wszystkich głównych obszarach tematycznych, w tym w biznesie, zdrowiu i medycynie, naukach społecznych, sztuce i naukach humanistycznych, edukacji, nauce, inżynierii i religii), Academic Complete (potężna baza e-booków), Academic Video Online (największa kolekcja filmów edukacyjnych przeznaczonych dla studentów, wykładowców i pracowników naukowych) i ProQuest Dissertations & Theses Global (największa cyfrowa kolekcja prac dyplomowych z 4 milionami rozpraw).
Dostęp testowy trwał do 19 kwietnia.


W piątek 12 kwietnia 2019 r. w Galerii Grafiki Biblioteki Sztuki UZ odbył się wernisaż wystawy Agnieszki Maćkowiak z Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. Autorka zaprezentowała cykl tematyczny "Pomiędzy" wykonany w technice linorytu. Wystawie towarzyszył wykład z prezentacją pt. „Pomiędzy – o odczuwaniu czasu” z panelem dyskusyjnym dla studentów. Kurator wystawy: dr Janina Wallis, starszy kustosz dyplomowany oraz prof. Andrzej Bobrowski.
Wystawę można zwiedzać do końca maja 2019 r. 


3 kwietnia 2019 r. w Bibliotece UZ odbyła się debata "Jakość życia lubuskich seniorów" zorganizowana przez Stowarzyszenie Dziennikarzy Lubuskich oraz Lubuski Oddział Wojewódzki NFZ. Debata połączona była z uroczystym rozstrzygnięciem konkursu dla lubuskich mediów. 


28-29 marca 2019 r. na Uniwersytecie Zielonogórskim odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa - Polityka a sztukaInstytucje – twórcy – działaniaWspółorganizatorem konferencji był Instytut Politologii Uniwersytetu Zielonogórskiego.


23 marca 2019 r. w sali konferencyjnej Biblioteki UZ odbyła się konferencja logopedyczna zatytułowana Interdyscyplinarność i holistyczne podejście do pacjenta, zorganizowana przez Katedrę Patologii i Rehabilitacji Mowy na Wydziale Lekarskim i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz Zarząd Oddziału Lubuskiego Polskiego Związku Logopedów.


W ramach XXIII Międzynarodowych Dni Frankofonii w Zielonej Górze, w Bibliotece UZ odbył się "ENTRACTE  ARTISTIQUE/ ANTRAKT ARTYSTYCZNY". 
Program Dni Frankofonii na UZ.


Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz  Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu zorganizowali 27 lutego br. seminarium dla studentów i pracowników wydziału na temat   Wykorzystanie zasobów cyfrowych w efektywnym publikowaniu prac naukowych.   Szczegółowe informacje i program seminarium.


21 lutego 2019 r. w Bibliotece Uniwersyteckiej, po raz piąty odbył się Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego.
Przedsięwzięciu patronowali: Prorektor ds. Studenckich prof. Wojciech Strzyżewski i Dziekan Wydziału Humanistycznego prof. Jarosław Dudek.


25 stycznia 2019 r. w Galerii Grafiki Biblioteki Sztuki UZ przy ul. Wiśniowej odbył się wernisaż wystawy Michała Tatarkiewicza z Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. Autor zaprezentował cykl tematyczny Bez znieczulenia wykonany w technice druku cyfrowego. Są to plakaty autorskie o formacie 100 x 70 cm. Wystawie towarzyszył wykład z prezentacją pt. „Bez znieczulenia. Referat odautorski” z panelem dyskusyjnym dla studentów. Wykład odbył się w Bibliotece Sztuki zaraz po otwarciu wystawy. Kuratorami wystawy są dr Janina Wallis, starszy kustosz dyplomowany oraz prof. Andrzej Bobrowski.
Wystawę można zwiedzać do końca marca 2019 r.


Biblioteka Uniwersytecka testowała trzy bazy wydawnictwa De Gruyter:
Spark - zawiera książki z serii De Gruyter STEM w dziedzinie fizyki, inżynierii materiałowej, chemii i chemii przemysłowej.
Physic Online - zapewnia szczegółowe wykłady z całego programu nauczania fizyki, od elementarnych fundamentów po dalsze specjalistyczne dziedziny.
Nano Online - pozwala na łatwy dostęp do wyników badań naukowych ze wszystkich dziedzin aktywnych w tym zakresie - włączając w to fizykę, chemię i inżynierię materiałową, a także inżynierię i medycynę.   
Dostęp testowy trwał do 17 stycznia 2019 r.


16 stycznia w sali konferencyjnej Biblioteki Uniwersytetu Zielonogórskiego odbyło się spotkanie autorskie z dr hab. Piotrem Michałowskim, prof. Uniwersytetu Szczecińskiego. Rozmowa była poświęcona najnowszej książce poetyckiej Autora, zatytułowanej "Zaginiony w kreacji. Poemat z przypadku" (Wydawnictwo Forma, Szczecin 2018). Spotkanie poprowadziła prof. dr hab. Małgorzata Mikołajczak.


14 grudnia 2018 r. w Galerii Biblioteki Uniwersytetu Zielonogórskiego odbyło się otwarcie wystawy dr hab. Marka Sibinskýego z Uniwersytetu Ostrawskiego w Czechach. Artysta zaprezentował prace z cyklu Uncertainty wykonane w technikach eksperymentalnych i serigrafii. Wystawie towarzyszył wykład pt. „ International Serigraphy Symposium Ostrava” zakończony panelem dyskusyjnym dla studentów.


5 grudnia w Biblioteki UZ odbyła się dyskusja na temat literatury lubuskiej i jej twórców. Moderatorzy: Eugeniusz Kurzawa, Mirosława Szott.


3 grudnia 2018 r. w Bibliotece UZ odbyło się spotkanie członków Forum Poradnictwa Zawodowego Województwa Lubuskiego.


16 listopada 2018 r. w sali konferencyjnej Biblioteki UZ odbyło się szkolenie z pisania wniosku w ramach konkursów Opus 16, Preludium 16, Sonata 14. Szkolenie prowadziła dr Marta Buchalska - koordynator dyscyplin w dziale Nauk Ścisłych i Technicznych Narodowego Centrum Nauki w Krakowie.


Biblioteka Uniwersytecka zakończyła testowanie bazy Legal Source, która zawiera pełne teksty najbardziej znanych czasopism naukowych z zakresu prawa. Baza jest autorytatywnym źródłem informacji odnośnie bieżących studiów, myśli i kierunków w dziedzinie prawodawstwa. Zawiera ponad 1.100 czasopism pełnotekstowych, opracowanych przez specjalistów, szczegółowe dane bibliograficzne artykułów z wielu innych czasopism prawniczych, roczników, statutów, publikacji uniwersyteckich i dokumentów rządowych oraz ponad 320 przeglądów prawnych.
Dostęp testowy trwał od 27 września do 15 listopada.


Zakończył się dostęp testowy do bazy MEDLINE®Complete - która jest najobszerniejszą, dostępną bazą pełnotekstowych czasopism medycznych. Zapewnia dostęp do pełnych tekstów ponad 2.200 czasopism indeksowanych w MEDLINE.
MEDLINE Complete z archiwami artykułów pełnotekstowych od 1865 r. zapewnia dostęp do informacji medycznych z zakresu medycyny ogólnej, ochrony zdrowia, farmakologii, neurologii, biologii molekularnej, genetyki, genomiki, histologii, mikrobiologii i wielu innych dziedzin nauk medycznych. Baza indeksuje ponad 5.600 czasopism medycznych i biomedycznych według tezaurusa medycznego MeSH (Medical Subject Headings).
MEDLINE®Complete zawiera 10 czasopism JAMA z 1-miesięcznym okresem karencji:  JAMA: Journal of the American Medical Association, JAMA Dermatology, JAMA Facial Plastic Surgery, JAMA Internal Medicine, JAMA Neurology, JAMA Ophthalmology, JAMA Otolaryngology-Head & Neck Surgery, JAMA Pediatrics, JAMA Psychiatry, JAMA Surgery.
Dostęp testowy trwał od 27 września do 15 listopada.


Biblioteka Uniwersytecka testowała dostęp do bazy DynaMed Plus z zakresu medycyny opartej na dowodach, przeznaczonej dla uczelni medycznych, specjalistycznych bibliotek medycznych, szpitali, lekarzy i specjalistów pracujących w służbie zdrowia. Jest pomocą przy podejmowaniu decyzji klinicznych i zawiera obiektywne analizy sporządzane przez światowej klasy specjalistów i ekspertów, którzy dokonują systematycznych przeglądów wszystkich nowo opublikowanych artykułów i badań naukowych w celu zweryfikowania ich jakości, aby zapewnić dostęp do najbardziej aktualnych i wiarygodnych dowodów klinicznych. Zawartość bazy jest uaktualniana kilka razy dziennie. Baza jest dostępna na urządzeniach mobilnych i zawiera: opisy przypadków i rekomendacje, ilustracje i zdjęcia, wyselekcjonowaną zawartość Micromedex® Clinical Knowledge Suite, przeglądy ekspertów oraz specjalistyczną tematykę. DynaMed Plus umożliwia dostęp do tysięcy ilustracji i zdjęć dołączonych do opisów medycznych z możliwością ich przeszukiwania.
Krótki przewodnik po bazie DynaMed Plus
Dostęp testowy trwał od 27 września do 15 listopada.


Biblioteka zacheca do korzystania z narzędzia InCites Benchmarking & Analytics. Jest to narzędzie wspierające wszelkiego rodzaju prace analityczne, wykorzystujące dane z Web of Science Core Collection. Korzystanie z narzędzia wymaga zalogowania - rejstracji na Web of Science. Przewodnik po InCites Benchmarking & Analytics


Biblioteka Uniwersytecka testowała dostęp do bazy PsycARTICLES, która jest uznanym źródłem pełnotekstowym artykułów recenzowanych naukowo z dziedziny psychologii. Baza zawiera ponad 199,130 pełnych tekstów artykułów z ponad 110 czasopism publikowanych przez stowarzyszenie American Psychological Association (APA) i należące do niego wydawnictwo Educational Publishing Foundation (EPF) oraz organizacje stowarzyszone, jak Canadian Psychological Association (CPA) i Hogrefe Publishing Group.  Zawiera artykuły z czasopism, recenzje książek i listy do redakcji począwszy od 1894 roku do dnia dzisiejszego. Większość czasopism to wiodące publikacje znajdujące się na listach rankingowych 10 najważniejszych czasopism w danej kategorii nauk społecznych. Baza używa do indeksowania własnego tezaurusa terminów psychologicznych Thesaurus of Psychological Index Terms ®.
Dostęp testowy trwał od 01 października do 31 października.


Weekendowy Szlak Naukowy
Celem akcji Weekendowy Szlak Naukowy  22-27 października 2018 była promocja uczelni wyższych, innowacyjnych firm oraz instytucji zajmujących się szeroko rozumianą nauką, a także podkreślenie roli, jaką w rozwoju lubuskiej nauki odgrywają środki unijne, w tym Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020. W tej edycji Biblioteka Uniwersytecka promowała otwartą wiedzę.


Tydzień Otwartej Nauki 2018 - Tworzymy rzetelne podstawy otwartej wiedzy      
Temat nawiązywał do systemu naukowego w okresie przejściowym. Promował  prowadzone w uniwersytetach oraz instytucjach naukowych działania  na rzecz rozwoju otwartych praktyk i polityk, a także systemów dla globalnej i zróżnicowanej społeczności świata. Honorowym patronem Tygodnia Otwartej Nauki był prof. dr hab. Giorgi Melikidze - Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą.


W Bibliotece Uniwersytetu Zielonogórskiego odbyły się warsztaty poświęcone publikowaniu prac naukowych w otwartym dostępie, skierowane do pracowników, doktorantów i studentów. Celem warsztatów było przekazanie uczestnikom wiedzy na temat praw autorskich i wolnych licencji w nauce, w szczególności w kontekście publikacji naukowych i danych badawczych, promowanie wśród uczestników idei Open Access, zachęcenie do otwartości w ich pracy naukowej, promowanie wśród uczestników wiedzy na temat otwartości w nauce, tak aby po szkoleniu samodzielnie mogli doskonalić uzyskane umiejętności.


W Bibliotece Uniwersytetu Zielonogórskiego, 23 października odbyło się szkolenie poświęcone narzędziu SciVal. Pozwala ono analizować dane zawarte w bazie Scopus, oferuje szybki i łatwy dostęp do wyników badań z ponad 8500 instytucji badawczych z 220 krajów na całym świecie. Umożliwia wizualizację osiągnięć instytucji naukowych, porównanie z innymi jednostkami, ocenę potencjalnych współpracowników oraz partnerów, a także analizowanie trendów w świecie nauki.


23 października w Bibliotece Uniwersytetu Zielonogórskiego odbyło się szkolenie poświęcone bazie SCOPUS, skierowane do pracowników naukowych, doktorantów oraz studentów.


W dniach 18-19 października w Bibliotece Uniwersytetu Zielonogórskiego odbyła się II międzynarodowa konferencja naukowa - FIGURY SWOJSKOŚCI I OBCOŚCI WSPÓŁCZESNEGO ŚWIATA W LITERATURZE I KULTURZE POPULARNEJ KRAJÓW SŁOWIAŃSKICH organizowana w ramach cyklu NAJNOWSZA SŁOWIAŃSKA LITERATURA I KULTURA POPULARNA.


W piątek 12 października 2018 r. w Galerii Grafiki Biblioteki Sztuki UZ odbyło się otwarcie wystawy Jana Drozda, asystenta z Katedry Grafiki i Rysunku Wydziału Sztuki Uniwersytetu Ostrawskiego w Czechach. Artysta zaprezentował serigrafie z cyklu Degustacja.
Jan Drozd jest absolwentem Uniwersytetu  w Ostrawie. Studiował na Wydziale Sztuk Pięknych, Studio Animacji. Zajmuje się malarstwem, grafiką i animacją. Jako muzyk realizuje projekty autorskie Tamali i Všehomír. Wystawie będzie towarzyszył wykład Jan Drozd. Referat odautorski. Kuratorem wystawy była dr Janina Wallis, kustosz dyplomowany. Wystawę można zwiedzać do końca grudnia 2018 r. Serdecznie zapraszamy.


W dniach 11-12 października w Bibliotece UZ odbyła się II konferencja z cyklu "Moralność - Współdziałanie - Niezależność" zatytułowana "Obszary niezależności. Kontekst aksjologiczny, etyczny i antropologiczny", zorganizowana przez Instytut Filozofii. 


W Bibliotece Uniwersyteckiej zaprezentowano wystawę pt. „Ks. Franz Stock - bohater francusko-niemieckiego dialogu”, zorganizowaną przez Centrum Kultury i Języka Niemieckiego UZ. Otwarcie wystawy odbyło się 10.10.2018 r. Słowo wstępne wygłosiła Margreth Dennmark.


8 października 2018 r. w Bibliotece UZ odbył się wernisaż wystawy „Dyplomy 2018”. Jest to kolejna edycja prac absolwentów Zakładu Malarstwa Instytutu Sztuk Wizualnych UZ.  Ekspozycję można zwiedzać od 19.09  do 15.11.2018 r. w godz. 9.00 - 19.00.


W czwartek 20.09.2018 r. w Bibliotece Uniwersyteckiej odbyła się XXXII Letnia Szkoła Młodych Pedagogów - "Kultura szkoły: Czym ona jest? Jak ją badać i o niej pisać?".


Biblioteka Uniwersytecka oferowała dostęp testowy do bazy IOP Publishing. W ramach testu dostępne były wszystkie czasopisma IOP od roku 1874 po bieżące publikacje w roku 2018, jest to około 70 czasopism bieżących i 40 archiwalnych. Pełna lista czasopism dostępnych podczas testu.
Dostęp testowy trwał od 20 lipca do 10 października.


W dniu 14 czerwca 2018 r. w Bibliotece UZ odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Stalinizm jako system determinujący życie (indywidualne i publiczne) na Środkowym Nadodrzu w latach 1945-1956. Spojrzenie interdyscyplinarne. Organizatorem było Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”, Wydział Teologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego, Archiwum Państwowe w Zielonej Górze oraz Uniwersytet Zielonogórski.


4 czerwca 2018 r. w Bibliotece Uniwersyteckiej odbyła się prezentacja multimedialna pt: "Komeda między muzyką a kinem". Tematem spotkania była twórczość Krzysztofa Komedy, wybitnej postaci w historii polskiego jazzu, muzyki i kina. Spotkanie poprowadził Andrzej Winiszewski.


25 maja 2018 r. w Bibliotece Uniwersyteckiej odbył się wernisaż wystawy „Jadwiga Kaim-Otręba i Ryszard Otręba – grafika”. Ekspozycja jest częścią Międzynarodowego Triennale Grafiki, Kraków 2018. Otwarciu wystawy towarzyszył wykład pt. "Racjonalne metody projektowania komunikacji wizualnej".
Wystawę można było zwiedzać od 25.05. do 31.08.2018 r.


Biblioteka Uniwersytecka testowała bazę Business Source Ultimate - jest to najobszerniejsza dostępna baza pełnotekstowa z zakresu nauk ekonomicznych i biznesu. Umożliwia śledzenie światowych trendów i aktualnie podejmowanych tematów biznesowych. Tysiące pełnotekstowych czasopism wydawanych w języku angielskim i w językach lokalnych na terenie Ameryki Północnej, Afryki, Azji, Oceanii, Europy, Ameryki Łacińskiej sprawia, że Business Source Ultimate zapewnia dostęp do lokalnych wiadomości na temat biznesu na niespotykaną wcześniej skalę. Business Source Ultimate zawiera również studia przypadków, raporty ekonomiczne, raporty na temat krajów, analizy SWOT, profile przedsiębiorstw, wywiady z doświadczonymi przedsiębiorcami i analitykami. Tematyka bazy obejmuje: księgowość, administrację, bankowość, ekonomię, finanse, zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie, marketing i sprzedaż.
Dostęp testowy trwał od 1 marca do 31 maja.


Biblioteka Uniwersytecka testowała dostęp do bazy De Gruyter. Wydawnictwo oferuje ponad 900 czasopism obejmujących wszystkie dziedziny badań naukowych.
Dostęp testowy trwał od 1 marca do 31 maja.


Biblioteka Uniwersytecka testowała bazę Academic Search Ultimate - jest to najobszerniejsza, najpopularniejsza, wielodziedzinowa pełnotekstowa baza publikacji naukowych. Zawiera tysiące pełnych tekstów czasopism wydawanych w języku angielskim i w językach lokalnych na terenie Ameryki Północnej, Afryki, Azji, Oceanii, Europy, Ameryki Łacińskiej w niespotykanym do tej pory zasięgu globalnym. Wiele czasopism indeksowanych jest w wiodących indeksach cytowań.
Dostęp testowy trwał od 1 marca do 31 maja.


21 - 23 maja 2018 r. w auli Biblioteki Uniwersyteckiej odbyła się V Konferencja naukowa, z cyklu JĘZYK –OBYCZAJ –WSPÓLNOTA, Dyskursy w przeszłości. Dyskursy o przeszłości. Organizatorem konferencji był Zakład Historii i Pragmatyki Języka Polskiego UZ oraz Katedra Historii Języka Polskiego Uniwersytetu Łódzkiego.


Biblioteka Uniwersytecka testowała dostęp do Emerald Insight, bazy wysokiej jakości elektronicznych czasopism dostępnych w 13  tematycznych kolekcjach: księgowości, finansów i zagadnień prawnych, ekonomii i polityki socjalnej, zarządzania edukacją, zarządzania opieką zdrowotną, zarządzania informacją i wiedzą, innowacji i przedsiębiorstw, biznesu międzynarodowego, zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzania jakością, zarządzania logistyką, zarządzania wydajnością.
Dostęp testowy trwał od 16 kwietnia do 18 maja.


16.05.2018 r. o godz. 10:00 w Bibliotece Uniwersyteckiej odbyło się XI Dyktando Uniwersyteckie "Złap byka za rogi".


10 maja 2018 r. w Bibliotece Uniwersyteckej odbyło się spotkanie z panią Zofią Mąkosą, autorką książki "Wendyjska winnica. Cierpkie grona"
i laureatką Lubuskiego Wawrzynu Literackiego 2017.


9 maja 2018 r. w Bibliotece Uniwersyteckiej odbyła się prezentacja Andrzeja Winiszewskiego - dziennikarza muzycznego, pt. "Historia dźwięku – od wałków Edisona do plików komputerowych. Jak nagrywano i wydawano... 100-lecie fonografii".


Tydzień Bibliotek 8 -15 maja 2018
(Do)wolność czytania


W piątek 27 kwietnia 2018 r. w Galerii Grafiki Biblioteki Sztuki odbyło się otwarcie wystawy Marka Lalko zatytułowanej „Odcisk".


25 kwietnia br. w Bibliotece Uniwersyteckiej gościliśmy przedstawicieli uczelni partnerskich UZ z Bośni i Hercegowiny, Serbii, Rosji, Ukrainy oraz Wietnamu.  Rektorzy, nauczyciele akademiccy oraz pracownicy biur współpracy z zagranicą uczelni partnerskich pojawili się na Uniwersytecie Zielonogórskim w ramach trwającego International Staff Training Week.


Biblioteka Uniwersytecka otrzymała w darze zbiór książek z prywatnego księgozbioru profesora Bogusława Banaszaka. Kolekcję stanowią aktualne, zróżnicowane tematycznie książki z dziedziny prawa konstytucyjnego, karnego i cywilnego. Każdy egzemplarz otrzymał pieczęć upamiętniającą darczyńcę.


19 kwietnia 2018 r. w auli Biblioteki Uniwersytetu Zielonogórskiego odbyło się rozstrzygnięcie "Konkursu na Wawrzynową Recenzję". Organizatorem wydarzenia było Studenckie Koło Literaturoznawców UZ.


W Bibliotece Uniwersytetu Zielonogórskiego 18 kwietnia 2018 roku odbyło się III Uczelniane Forum Jakości Kształcenia zorganizowane przez Uczelnianą Radę ds. Jakości Kształcenia.


17 kwietnia 2018 roku w sali konferencyjnej Biblioteki Uniwersytetu Zielonogórskiego odbyła się konferencja naukowa  „Ze srebrnego ekranu na papier. Ślady sztuki filmowej w literaturze pięknej”. Organizatorem konferencji był Zakład Teorii Literatury i Krytyki Literackiej w Instytucie Filologii Polskiej Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Zielonogórskiego. 


11 kwietnia 2018 r. w Bibliotece UZ odbyła się konferencja "Rewitalizacja społeczna. Mentalne i systemowe uwarunkowania" zorganizowana przez Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii, Instytut Socjologii, Pracownię Rewitalizacji Społecznej.


28 marca 2018 roku o godz. 15:00 w auli Biblioteki Uniwersyteckiej odbyła się debata "Pacjent w systemie ochrony zdrowia. Relacja pacjent-lekarz-płatnik." zorganizowana przez Stowarzyszenie Dziennikarzy Lubuskich wspólnie z Lubuskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ.


23 marca 2018 r. w Galerii Grafiki Biblioteki Sztuki, ul. Wiśniowa 10, odbyło się otwarcie wystawy Ol’gi Moravcovej, artystki z Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Ostrawskiego w Czechach, zatytułowanej "Przejście". Wystawie towarzyszył wykład pt. "Rozkład i proces".


Z okazji obchodów Międzynarodowych Dni Frankofonii, 22 marca w Bibliotece Uniwersyteckiej odbył się pokaz  polsko-francuskiego filmu Z dala od orkiestry oraz spotkanie z jego reżyserem Rafaelem Lewandowskim.


20 marca w Galerii Biblioteki UZ odbyło się spotkanie autorskie z Rafałem Gawinem.
Rafał Gawin - ur. 1984 r., poeta, krytyk literacki, redaktor Kwartalnika Artystyczno-Literackiego "Arterie", pracuje w Domu Literatury w Łodzi. Książki poetyckie jego autorstwa: Przymiarki (2009), Wycieczki osobiste / code of change (2011), Zachód słońca w Kurwidołach (2016), Wiersze dla kolegów (2017).


14 marca o godz. 10.00 odbył się wykład dr Jana Choroszego oraz projekcja filmu "Śladami Vincenza" w reżyserii Waldemara Czechowskiego. Wykład towarzyszył wystawie "Dialog o losie i duszy" poświęconej twórczości Stanisława Vincenza (1888–1971).


8 marca 2018 r. w Bibliotece Uniwersyteckiej odbyło się spotkanie z reżyserem Lechem Mackiewiczem oraz aktorami Lubuskiego Teatru Alicją Stasiewicz, Martą Frąckowiak, Ernestem Nitą oraz Radosławem Lawendą.
Nic wielkiego: wybity ząb, bójka w parku, trochę krwi. Chłopięce czasy mają swoje prawa. Problem zaczyna się wtedy, gdy do gry wchodzą rodzice. Sterowana, kurtuazyjna rozmowa zamienia się z czasem w piekło. Yasmina Reza, autorka tekstu, ukazuje komunikacyjną śmierć świata. Czwórka dorosłych ludzi, zamiast rozwiązać problem swoich dzieci, zaczyna toczyć niekontrolowaną rozgrywkę. Tytułowy mord dokonuje się na poziomie języka. A stąd do nienawiści tylko jeden krok.
Boga mordu znamy dzisiaj głównie z filmu. To Jodie Foster, Kate Winslet, Christoph Waltz i John S. Reilly zagrali właśnie rodziców w Rzezi Romana Polańskiego. Reżyser Chinatown i Pianisty zauważył w tekście Rezy potencjał kinowy. Film podzielił widownię. Nie wytrzymał może próby ekranu. Wracamy więc z tekstem do pierwotnej przestrzeni, w której widziała swój tekst Reza. Spektakl dla Lubuskiego Teatru przygotował Lech Mackiewicz.


5 marca 2018 roku w Galerii Biblioteki Uniwersytetu Zielonogórskiego odbyło się otwarcie wystawy dr. hab. Jarosława Łukasika zatytułowanej „We wnętrzu/Inside”.


2 marca 2018 roku w Bibliotece Uniwersyteckiej, po raz czwarty odbył się Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego. Przedsięwzięciu patronowali: Prorektor ds. Studenckich prof. Wojciech Strzyżewski i Dziekan Wydziału Humanistycznego prof. Sławomir Kufel.


2 marca 2018 roku pracownicy Regionalnego Ośrodka Informacji Normalizacyjnej i Patentowej wzięli udział w seminarium pt. Patent na sukces – strategia zarządzania własnością intelektualną. Organizatorem konferencji był Urząd Marszałkowski w Zielonej Górze oraz Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej.


W dniach 14 - 26 lutego 2018 roku w Bibliotece Uniwersyteckiej odbył się Walentynkowy bookcrossing - akcja wymiany książki o tematyce romantycznej.


EBSCO Information Services oferuje w ramach licencji krajowej pakiet 14 baz danych, który zapewnia dostęp online do pełnych tekstów ponad 12.500 aktywnych czasopism naukowych oraz rekordów bibliograficznych i abstraktów z blisko 18.000 czasopism naukowych. Pakiet baz obejmuje szeroki zakres dziedzinowy: nauki ścisłe, techniczne, humanistyczne, społeczne, ekonomiczne, biznes oraz nauki medyczne i biomedyczne. Dzięki dominującej obecności publikacji recenzowanych naukowo użytkownicy mają dostęp do najbardziej wiarygodnych danych.


26 stycznia 2018 roku w  Bibliotece Uniwersyteckiej odbyło się seminarium pt. "Metodyka TRIZ – droga do innowacyjnych rozwiązań".
Seminarium  zorganizowane zostało  przez Bibliotekę Uniwersytecką - Regionalny Ośrodek Informacji Normalizacyjnej i Patentowej, Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii oraz Novismo Spółka z o.o.


W czwartek 18 stycznia w Bibliotece Uniwersyteckiej odbył się wykład prof. zw. dr. hab. Mirosława Pawlaka, rektora PWSZ w Koninie pt: “Individual differences in the foreign language classroom: From theory to practice”.


13 stycznia 2018 roku w Bibliotece Uniwersyteckiej odbyło się spotkanie jubileuszowe z okazji 100-lecia Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Organizatorem uroczystości dla bibliotekarzy z całego województwa lubuskiego był Zarząd Okręgu SBP, Zarząd Oddziału SBP oraz Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego.


19 grudnia 2017 roku Biblioteka Uniwersytecka gościła uczniów szkoły podstawowej w ramach projektu Koła Doktorantów Literaturoznawców UZ pt. "Jak dorosnę, będę studentem UZ". Celem projektu była prezentacja Uczelni oraz Biblioteki Uniwersyteckiej w kontekście rozwijania zainteresowań i umiejętności studentów. Spotkanie miało zachęcić uczniów do aktywności intelektualnej, która w przyszłości pozwoli im podjąć studia na UZ.


6 grudnia Biblioteka Uniwersytecka gościła Romana Wojciechowskiego - dyrektora Sopoteki - filii Miejskiej Biblioteki Publicznej im. J. Wybickiego w Sopocie. Panu dyrektorowi towarzyszył dr Dawid Kotlarek – kierownik Działu Badań, Analiz i Metodyki Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki im. C. Norwida w Zielonej Górze. Goście zwiedzili bibliotekę zatrzymując się na dłużej w Dziale Zbiorów Specjalnych.


27 listopada br. w auli Biblioteki Uniwersyteckiej odbyła się prezentacja bazy wiedzy Omega Psir dla uczelni wyższych z udziałem twórców oprogramowania – profesora Henryka Rybińskiego oraz doktora Łukasza Skoniecznego z Politechniki Warszawskiej.
Baza ma charakter integrujący wiedzę dotyczącą działalności naukowej uczelni. Sumuje dorobek naukowy poszczególnych pracowników, zespołów, instytutów oraz wydziałów. Ułatwia sprawozdawczość wewnętrzną i zewnętrzną; zawarte w niej dane są spójne z wymaganiami ministerialnego Systemu Informacji o Nauce POL-on oraz modułami sprawozdawczymi Polskiej Bibliografii Naukowej, a także wymaganiami Ogólnopolskiego Repozytorium Prac Dyplomowych.


W dniach 24 - 26.10. 2017 odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Europa Środkowo–Wschodnia: ideologia, historia a społeczeństwo”. Konferencja miała na celu wymianę doświadczenia naukowego oraz prezentację stanu badań dotyczących procesów transformacji jakie dokonały się w społeczeństwach tych regionów po transformacji ustrojowej w latach 1989 -1991.
W Bibliotece Uniwersyteckiej obrady odbyły się w dniu 26.10.2017 w sali seminaryjnej na II piętrze.


6 października Biblioteka Uniwersytecka gościła grupę pierwszych magistrantów kierunku Historia studiujących w Wyższej Szkole Pedagogicznej. Uczestnicy spotkania zwiedzili bibliotekę i wzięli udział w prezentacji najcenniejszych zabytków Działu Zbiorów Specjalnych.


Od 1 września 2017 r. Biblioteka Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie weszła w skład systemu biblioteczno-informacyjnego Uniwersytetu Zielonogórskiego.


W dniach 06 - 07.06.2017 r. w Bibliotece Uniwersyteckiej odbyła się I Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu: WSPÓŁCZESNE DYSKURSY EDUKACYJNE, Wiedza wspólna w edukacji. Celem konferencji była prezentacja opinii, badań i wymiana poglądów dotyczących miejsca, struktury oraz znaczenia wiedzy wspólnej o edukacji.


FESTIWAL NAUKI Z UZ dookoła świata odbył się 4-5 czerwca 2017 r.
Program


W dniu 25 maja 2017r. w Bibliotece Uniwersyteckiej odbyła się konferencja naukowa "Wartości językowe i kulturowe obecne w czasopiśmiennictwie polskim do roku 1989" zorganizowana przez Instytut Filologii Polskiej.


16-17 maja 2017 w Bibliotece UZ odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa - Dobre Połączenia - Nauki społeczne a podzielone wspólnoty. Głównym celem konferencji była dyskusja na temat roli nauk społecznych w sytuacji narastających podziałów cywilizacyjnych, kulturowych, politycznych, religijnych, społecznych i ekonomicznych


Tydzień Bibliotek 8-15 maja 2017 r.

Biblioteka Oczywiście!
Wystawy i projekty


Pogodna biel dobrego samopoczucia – 11 maja odbyło się spotkanie z Pauliną Korzeniewską, poetką która otrzymała Nagrodę Główną  w tegorocznej edycji Lubuskiego Wawrzynu Literackiego za tomik "Pogodna  biel  dobrego  samopoczucia" wydany przez Dom Literatury w Łodzi. Bohaterem jej wierszy jest mężczyzna i to z jego perspektywy poznajemy rzeczywistość. Ale męskość jest tu projektem (przede  wszystkim  językowym). Autorka szuka zawzięcie granic – nie tylko tych, które przebiegają na linii kobiecość-męskość, ale też tych, które wyznaczają limes  między językiem a ciałem oraz językiem a rzeczywistością. 


Normalizacja? Oczywiście!  - Jakie korzyści odnosimy z normalizacji w naszym codziennym życiu? Jaka jest rola norm w gospodarce, w administracji, w funkcjonowaniu firmy?  Jak wyglądałby współczesny świat... bez normalizacji?  10 maja odbyło się spotkanie pt.  Normalizacja  –  nie  tylko  dla  inżynierów, które  poprowadził  dr  inż. Zygmunt Niechoda, doradca Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.


Labirynt sztuki - Labirynt jest symbolem wędrówki, poszukiwania, emocjonującej drogi, która pozwala na odkrywanie tajemnic i zagadek skrytych przed wędrującymi. Labirynt to także budowla o skomplikowanym układzie wnętrza, liczby sal i korytarzy. Do takiego labiryntu zaprosiliśmy wszystkich, którzy byli gotowi poznać  sztukę oraz odkryć jej tajemnice. W programie było m. in.  zwiedzanie pracowni oraz galerii sztuk artystycznych: Galerii Grafiki Biblioteki Sztuki, a także galerii Instytutu Sztuk Wizualnych - na dole, Efka, aj aj, PWW.


V wieków sztuki oprawy książek - zabytkowe eksponaty ze zbiorów specjalnych Biblioteki Uniwersyteckiej                    
Zaprezentowane zostały różne przykłady dawnych i współczesnych opraw książki - od drewnianych do papierowych, począwszy od XVI aż po wiek XXI. Książki zgromadzone na wystawie obrazowały różne style introligatorstwa w zależności od epoki i kraju, w którym zostały wytworzone. Książki, tak jak i ludzie, przechodziły różne koleje losu, co obrazuje stan ich zachowania. Spotkanie odbyło się w poniedziałek, 8 maja, w Czytelni Zbiorów Specjalnych.


W dniach: 8 – 15 maja trwa Tydzień Bibliotek. Tegoroczna XIV edycja odbywa się pod hasłem Biblioteka. Oczywiście!
8 maja to Dzień Bibliotekarza – święto zainicjowane przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich obchodzone od 1985 roku. Wczoraj w bibliotece odbyło się spotkanie prof. dr. hab. Giorgi Melikidze, Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą z bibliotekarzami.


Miasta hiszpańskie na liście UNESCO – wystawa przygotowana przez Instytut Politologii Uniwersytetu Zielonogórskiego i Biuro Radcy ds. Turystyki Ambasady Królestwa Hiszpanii w Polsce. Wystawa była czynna do 8 maja.


W 2017 roku wypełnialiśmy anonimowo ankietę "NAPISZ, CO O NAS SĄDZISZ", której celem była ocena jakości usług Biblioteki UZ. Akcja była częścią ogólnopolskiego projektu badania satysfakcji użytkowników szkół wyższych.
Ankieta była dostępna od 27 lutego do 30 kwietnia 2017 r.


19 kwietnia 2017 r. w Bibliotece Uniwersyteckiej odbyła się debata ekspercka "Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży w województwie lubuskim - stan obecny i perspektywy”. W trakcie spotkania zostały zaprezentowane wyniki badań ankietowych na temat problemów zdrowia psychicznego wśród dzieci i młodzieży w województwie lubuskim. Debata połączona była z  uroczystym rozstrzygnięciem konkursu dla lubuskich mediów.


Biblioteka Uniwersytecka testowała dostęp do Academic Complete – kolekcji książek na platformie Ebook Central.
Każde wejście do bazy wymagało logowania (Sign In) na stronie startowej bazy. Użytkownik musiał stworzyć swoje konto (Join Ebook Central) z loginem i hasłem by w pełni skorzystać ze wszystkich funkcjonalności (jak półka z książkami, zapisywanie artykułów, etc). Takie konto mogło być utworzone w obrębie adresów IP Biblioteki UZ.

Dostęp testowy trwał do 24.04.2017 r.


W środę, 15 marca 2017 r. w Bibliotece Uniwersytetu Zielonogórskiego odbył się Dzień Fulbrighta - wydarzenie promujące ofertę stypendialną Polsko -  Amerykańskiej Komisji Fulbrighta, która przyznaje stypendia dla studentów i naukowców na wyjazdy do USA.  Wydarzenie to związane było z tegorocznym otwarciem konkursów do programów stypendialnych. Program Fulbrighta jest jednym z największych programów wymiany naukowej pomiędzy USA a innymi krajami, w tym Polską. W Polsce Program działa od 1959 roku, a liczba polskich absolwentów przekracza 2000 osób.


W piątek 3 marca 2017 r. na Uniwersytecie Zielonogórskim po raz trzeci był obchodzony Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego. Przedsięwzięciu patronował: Prorektor ds. Studenckich prof. Wojciech Strzyżewski i Dziekan Wydziału Humanistycznego prof. Sławomir Kufel.


Dnia 20 grudnia 2016 w Regionalnym Ośrodku Informacji Normalizacyjnej i Patentowej odbył się audyt przeprowadzony przez Polski Komitet Normalizacyjny w wyniku którego zostało przyznane Świadectwo Stosowania Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji SZBI.


13 grudnia 2016 r. o godzinie 10.00 w Bibliotece Uniwersyteckiej odbyło się spotkanie z Kacprem Trzaską, sekretarzem Zespołu ds. Rozwoju Deskryptorów Biblioteki Narodowej. Tematem spotkania było przekształcanie Języka Haseł Przedmiotowych BN w Deskryptory BN. W spotkaniu wzieli udział bibliotekarze z województwa lubuskiego.


Miło nam poinformować, że nasza Koleżanka doktor Janina Wallis, kustosz dyplomowany z Biblioteki Sztuki Uniwersytetu Zielonogórskiego została finalistką Ogólnopolskiego konkursu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich „Bibliotekarz Roku 2015”. Uroczystość odbyła się 15 września 2016 r. w Sali Widowiskowej Studenckiego Centrum Kultury Uniwersytetu Opolskiego przy ul. Katowickiej 95 w Opolu, podczas inauguracji 11. Forum Młodych Bibliotekarzy. Serdecznie gratulujemy wyróżnienia.


Andrzej Bednarczyk zaprasza do obejrzenia dokumentacji fotograficznej swojej wystawy BIBLIOTEKA NARCYZÓW, która miała miejsce w bibliotece od stycznia do kwietnia 2016 roku. Autorami panoram sferycznych są Mirosław Sikorski i Marcin Czaja.
Narcissis of deuteronomy, Narcissis 5, Narcissis of thorns, Narcissis of many words, Narcissis 1, Flightless narcissis 1, Narcissis 2, Narcissis 4, Narcissis 3, Flightless narcissis
Library of Narcissis


FESTIWAL NAUKI  - 15 kwadransów z nauką (12-13 czerwca 2016)
Program na niedzielę 12 czerwca (stadion przy ul. Wyspiańskiego):
Sztuka oprawy książki: historie, style, anegdoty. Opowieści połączone z prezentacją historycznych i współczesnych zbiorów bibliotecznych.
Skarby Biblioteki Uniwersyteckiej i ich tajemnice - prezentacja cennych zbiorów specjalnych oraz związane z nimi anegdoty i historie.
Program na poniedziałek 13 czerwca:
Jak rodziła się literatura lubuska – wykład i spotkanie z Januszem Koniuszem, Biblioteka Uniwersytecka, sala konferencyjna, godz. 13:00
Zmierz się z samym sobą w zawodach o tytuł championa biblioteki – wyszukaj, wypożycz, przeczytaj, Biblioteka Uniwersytecka
Europejskie dziedzictwo i zasoby cyfrowe. Prezentacja cymeliów bibliotecznych w wersji oryginalnej i cyfrowej, Biblioteka Uniwersytecka, sala 2.12, godz. 10:30
Wystawy:
Uniwersytet Zielonogórski 2001-2016 -  wystawa z okazji 15-lecia uczelni - Rektorat UZ, ul. Licealna 9, parter
Międzynarodowy Rok Mapy 2015-2016 - wystawa map ze zbiorów specjalnych BU, Biblioteka Uniwersytecka, parter
Mieszko I i jego czasy. 1050 rocznica chrztu Polski w dawnej i współczesnej historiografii - Biblioteka Uniwersytecka, IV piętro, Czytelnia Zbiorów Specjalnych
Jarosław Grulkowski. Handmade - wystawa i wykład, Biblioteka Sztuki, ul. Wiśniowa 10, godz. 12:30 


W dniu 10 czerwca 2016 r. gościliśmy w Bibliotece UZ Prezydenta Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą - prof. dra Alexandra Wölla.


Tydzień Bibliotek 8 – 15 maja 2016
Biblioteka inspiruje


Więcej artykułów…

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego, al. Wojska Polskiego 71, 65-762 Zielona Góra, www.bu.uz.zgora.pl, e-mail: BU@uz.zgora.pl