Uniwersytet Zielonogórski 

 

 

Piętro 1

 

Nauka i wiedza w ogólności. Bibliologia. Cywilizacja i kultura. Bibliografie ogólne. Bibliotekarstwo i bibliotekoznawstwo. Organizacje i stowarzyszenia. Muzeologia, muzea

czasopisma

0/9.2(05) Czasopisma o zakresie ogólnym. Czasopisma społeczno-kulturalne
0/9-028.41(05) Czasopisma popularno-naukowe
0/9(1-32)(05) Czasopisma regionalne i lokalne
001/1(05) Nauka i wiedza w ogólności. Wydawnictwa periodyczne. Czasopisma
008/2(05) Cywilizacja, kultura, kultura materialna. Historia cywilizacji, kultury, kultury materialnej ogólnie. Wydawnictwa periodyczne. Czasopisma
02/1(05) Bibliotekarstwo. Bibliotekoznawstwo. Wydawnictwa periodyczne. Czasopisma
050+070/1(05) Prasoznawstwo. Czasopiśmiennictwo. Wydawnictwa periodyczne. Czasopisma
06/1(05) Organizacje. Stowarzyszenia. Wystawy. Muzea. Wydawnictwa periodyczne. Czasopisma
     

 

 

 

 

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego, al. Wojska Polskiego 71, 65-762 Zielona Góra, www.bu.uz.zgora.pl, e-mail: BU@uz.zgora.pl