Uniwersytet Zielonogórski 

 

 

Piętro 2

 

Nauka o środowisku. Ochrona środowiska. Matematyka. Astronomia. Fizyka. Chemia. Geologia. Nauki biologiczne

czasopisma

5(05) Matematyka i nauki przyrodnicze. Wydawnictwa periodyczne. Czasopisma
502/504(05) Nauka o środowisku. Zachowanie zasobów naturalnych. Ochrona środowiska. Wydawnictwa periodyczne. Czasopisma
51/1(05) Matematyka. Wydawnictwa periodyczne. Czasopisma
528/1(05) Geodezja. Miernictwo. Fotogrametria. Kartografia. Wydawnictwa Periodyczne. Czasopisma
53/1(05) Fizyka. Wydawnictwa periodyczne. Czasopisma
531/534/1(05) Mechanika. Wydawnictwa periodyczne. Czasopisma
535/1(05) Światło. Optyka. Wydawnictwa periodyczne. Czasopisma
54/1(05) Chemia. Wydawnictwa periodyczne. Czasopisma
55/1(05) Geologia i nauki pokrewne. Meteorologia. Hydrologia. Wydawnictwa periodyczne. Czasopisma
57/1(05) Nauki biologiczne. Wydawnictwa periodyczne. Czasopisma
572/1(05) Antropologia. Wydawnictwa periodyczne. Czasopisma
574/1(05) Ekologia ogólna. Biocenologia. Hydrobiologia. Biogeografia. Wydawnictwa periodyczne. Czasopisma
577/1(05) Materialne podstawy życia. Biochemia. Biologia molekularna. Biofizyka. Chemiczne i fizykochemiczne podstawy zjawisk biologicznych w ujęciu ogólnym. Wydawnictwa periodyczne. Czasopisma
579/1(05) Mikrobiologia. Wydawnictwa periodyczne. Czasopisma
58/1(05) Botanika. Wydawnictwa periodyczne. Czasopisma
59/1(05) Zoologia. Wydawnictwa periodyczne. Czasopisma
592/599/15(05) Ptaki. Ornitologia. Wydawnictwa periodyczne. Czasopisma
     

 

 

 

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego, al. Wojska Polskiego 71, 65-762 Zielona Góra, www.bu.uz.zgora.pl, e-mail: BU@uz.zgora.pl