Uniwersytet Zielonogórski 

 

 

Piętro 3

 

Biotechnologia. Medycyna. Nauki techniczne. Rolnictwo, leśnictwo. Przemysł

czasopisma

60/1(05) Biotechnologia. Wydawnictwa periodyczne. Czasopisma
61/1(05) Medycyna. Wydawnictwa periodyczne. Czasopisma
613/1(05) Higiena ogólna i osobista. Wydawnictwa periodyczne. Czasopisma
614/19(05) Ochrona przeciwpożarowa. Pożarnictwo. Straż pożarna. Wydawnictwa periodyczne. Czasopisma
615/14(05) Narzędzia oraz urządzenia medyczne i chirurgiczne. Wyposażenie szpitali. Protezy. Implanty. Sprzęt i urządzenia ortopedyczne, stomatologiczne. Wytwarzanie protez. Wydawnictwa periodyczne. Czasopisma
616/40(05) Opieka nad chorym. Opieka paliatywna. Pielęgniarstwo. Wydawnictwa periodyczne. Czasopisma
62/1(05) Inżynieria. Technika w ogólności. Wydawnictwa periodyczne. Czasopisma
62/9(05) Typy kontroli i regulacji. Wydawnictwa periodyczne. Czasopisma
620/1(05) Badanie materiałów. Gospodarka energetyczna. Wydawnictwa periodyczne. Czasopisma
621/2(05) Teoria budowy maszyn. Mechanika jako podstawa budowy maszyn (mechanika techniczna). Wydawnictwa periodyczne. Czasopisma
621.3/1(05) Elektrotechnika. Wydawnictwa periodyczne. Czasopisma
621.38/1(05) Elektronika. Fotoelektronika. Akceleratory cząstek. Technika rentgenowska. Wydawnictwa periodyczne. Czasopisma
621.39/1(05) Technika telekomunikacji. Teleelektryka. Wydawnictwa periodyczne. Czasopisma
621.5/1(05) Pneumatyka. Chłodnictwo i urządzenia chłodnicze. Wydawnictwa periodyczne. Czasopisma
621.6/1(05) Maszyny i urządzenia do przechowywania, przesyłania i transportu gazów i cieczy. Wydawnictwa periodyczne. Czasopisma
621.7/1(05) Technologia mechaniczna w ogólności. Wydawnictwa periodyczne. Czasopisma
621.7/6(05) Obróbka plastyczna (bezwiórowa). Wydawnictwa periodyczne. Czasopisma
621.7/8(05) Odlewnictwo. Urządzenia i wyposażenie odlewnicze. Topienie. Odlewanie. Formierstwo. Piece odlewnicze. Krzepnięcie. Wydawnictwa periodyczne. Czasopisma
621.7/12(05) Spawanie i procesy pokrewne. Obróbka i uszlachetnianie powierzchni. Lutowanie. Zgrzewanie. Spawanie (gazowe, elektryczne, łukowe, elektronowe, plazmowe i in.). Napawanie. Natapianie. Adhezja. Metalizacja. Wytrawianie. Wykwaszanie. Galwanizacja. Wykańczająca obróbka powierzchni. Inżynieria powierzchni. Złącza spawane. Wydawnictwa periodyczne. Czasopisma
621.798/1(05) Opakowania. Urządzenia do opakowania. Opakowalnictwo. Pojemniki. Wydawnictwa periodyczne. Czasopisma
621.89/8(05) Smarowanie. Smary. Materiały zmniejszające tarcie. Urządzenia do smarowania. Wydawnictwa periodyczne. Czasopisma
622/1(05) Górnictwo. Wydawnictwa periodyczne. Czasopisma
623/1(05) Technika wojskowa. Wydawnictwa periodyczne. Czasopisma
624/1(05) Inżynieria lądowa. Wydawnictwa periodyczne. Czasopisma
625/1(05) Technika dróg komunikacyjnych (lądowych). Koleje, budowa dróg kolejowych. Budowa dróg (twardych i gruntowych). Wydawnictwa periodyczne. Czasopisma
626/627/1(05) Inżynieria wodna. Budownictwo wodne. Hydrotechnika. Wydawnictwa periodyczne. Czasopisma
628.1/.8/1(05) Inżynieria sanitarna. Wydawnictwa periodyczne. Czasopisma
629/1(05) Technika środków transportu. Wydawnictwa periodyczne. Czasopisma
63/1(05) Rolnictwo. Leśnictwo. Hodowla. Produkcja zwierzęca. Łowiectwo. Rybactwo. Wydawnictwa periodyczne. Czasopisma
631/49(05) Agrotechnika. Inżynieria rolna. Zagospodarowanie nieużytków, odłogów. Karczowanie. Rekultywacja. Drenowanie. Nawadnianie itd. Wydawnictwa periodyczne. Czasopisma
631/635/1(05) Rolnictwo. Uprawa i hodowla roślin. Wydawnictwa periodyczne. Czasopisma
636/15(05) Weterynaria. Technika weterynaryjna. Wydawnictwa periodyczne. Czasopisma
656/1(05) Transport. Poczta (Organizacja i eksploatacja). Wydawnictwa periodyczne. Czasopisma
66/69(05) Przemysł. Wydawnictwa periodyczne. Czasopisma
66/2(05) Inżynieria chemiczna. Procesy produkcyjne. Wydawnictwa periodyczne. Czasopisma
666/1(05) Przemysł szklarski i ceramiczny. Przemysł materiałów wiążących. Wydawnictwa periodyczne. Czasopisma
669/1(05) Metalurgia. Hutnictwo. Wydawnictwa periodyczne. Czasopisma
674/1(05) Przemysł drzewny. Wydawnictwa periodyczne. Czasopisma
678/1(05) Przemysły oparte na tworzywach wielkocząsteczkowych. Przemysł gumowy. Przemysł tworzyw sztucznych. Wydawnictwa periodyczne. Czasopisma
679.8/1(05) Technologia kamienia. Przemysł kamieniarski. Wydawnictwa periodyczne. Czasopisma
681.5/1(05) Technika sterowania automatycznego. Automatyka. Cybernetyka techniczna. Automatyczne systemy sterowania i kontroli. Wydawnictwa periodyczne. Czasopisma
69/1(05) Przemysł budowlany. Rzemiosła budowlane. Materiały. Remonty i roboty budowlane. Wydawnictwa periodyczne. Czasopisma
69/4(05) Kosztorysowanie w budownictwie. Kosztorysy budowlane. Wydawnictwa periodyczne. Czasopisma
69/21(05) Dachy i pokrycia dachowe. Dekarstwo. Wydawnictwa periodyczne. Czasopisma
69/30(05) Wyposażenie i instalacje w budynkach. Wodociągi. Kanalizacja. Instalacje sanitarne. Urządzenia gazowe, parowe, elektryczne. Wydawnictwa periodyczne. Czasopisma
69/31(05) Ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja budynków. Centralne ogrzewanie. Kominy. Kominiarstwo. Wydawnictwa periodyczne. Czasopisma
     

 

 

 

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego, al. Wojska Polskiego 71, 65-762 Zielona Góra, www.bu.uz.zgora.pl, e-mail: BU@uz.zgora.pl