Uniwersytet Zielonogórski 

 

 

Piętro 4

 

Językoznawstwo. Nauka o literaturze. Literatura piękna

czasopisma

80/1(05) Ogólne zagadnienia językoznawstwa i literatury. Filologia. Wydawnictwa periodyczne. Czasopisma
80/6P(05) Edytorstwo. Wydawanie tekstu. Technika edytorska. Redaktorstwo. Wydawnictwa periodyczne. Czasopisma
81(05) Językoznawstwo. Języki. Wydawnictwa periodyczne. Czasopisma
81/4(05) Etnolingwistyka. Wydawnictwa periodyczne. Czasopisma
81/8(05) Językoznawstwo porównawcze. Wydawnictwa periodyczne. Czasopisma
81/22(05) Ogólna teoria znaków w odniesieniu do językoznawstwa. Semiologia. Semiotyka. Pragmatyka. Wydawnictwa periodyczne. Czasopisma
81/27(05) Teoria przekładu (tłumaczenia). Translatoryka. Tłumaczenia ustne. Przekłady. Wydawnictwa periodyczne. Czasopisma
81/29(05) Socjolingwistyka. Stosowanie języka. Wydawnictwa periodyczne. Czasopisma
82(05) Nauka o literaturze. Literatura piękna. Wydawnictwa periodyczne. Czasopisma
80/1A(05) Ogólne zagadnienia językoznawstwa i literatury. Filologia angielska. Wydawnictwa periodyczne. Czasopisma
80/1N(05) Ogólne zagadnienia językoznawstwa i literatury. Filologia germańska. Wydawnictwa periodyczne. Czasopisma
82.0/1N(05) Teoria literatury. Nauka o literaturze. Literaturoznawstwo. Teoria tekstu literackiego. Prądy i kierunki literackie. Narracja. Wydawnictwa periodyczne. Czasopisma
80/1K(05) Ogólne zagadnienia językoznawstwa i literatury. Filologia klasyczna. Wydawnictwa periodyczne. Czasopisma
80/1F(05) Ogólne zagadnienia językoznawstwa i literatury. Filologia francuska. Wydawnictwa periodyczne. Czasopisma
80/1SŁ(05) Ogólne zagadnienia językoznawstwa i literatury. Filologia słowiańska. Wydawnictwa periodyczne. Czasopisma
80/1R(05) Ogólne zagadnienia językoznawstwa i literatury. Filologia rosyjska. Wydawnictwa periodyczne. Czasopisma
80/1P(05) Ogólne zagadnienia językoznawstwa i literatury. Filologia polska. Wydawnictwa periodyczne. Czasopisma
81/2P Językoznawstwo. Język polski
81/34P(05) Dialektologia polska. Dialekty polskie. Język lokalny i regionalny polski. Warianty językowe polskie. Gwary i narzecza polskie. Wydawnictwa periodyczne. Czasopisma
81/51P(05) Nazewnictwo polskie. Onomastyka polska. Wydawnictwa periodyczne. Czasopisma
82(091)/1P(05) Historia literatury polskiej. Wydawnictwa periodyczne. Czasopisma
82.0/1P(05) Teoria literatury. Nauka o literaturze. Literaturoznawstwo. Teoria tekstu literackiego. Prądy i kierunki literackie. Narracja. Wydawnictwa periodyczne. Czasopisma
80/1O(05) Ogólne zagadnienia językoznawstwa i literatury. Filologia orientalna. Wydawnictwa periodyczne. Czasopisma
     

 

 

 

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego, al. Wojska Polskiego 71, 65-762 Zielona Góra, www.bu.uz.zgora.pl, e-mail: BU@uz.zgora.pl