Uniwersytet Zielonogórski 

 

 

Piętro 4

 

Archeologia. Geografia. Genealogia i heraldyka. Historia, archiwistyka

czasopisma

902/904/1(05) Archeologia. Archeologia jako nauka. Metody i techniki badań. Wydawnictwa periodyczne. Czasopisma
91/1(05) Geografia. Opisy krajów. Podróże. Wydawnictwa periodyczne. Czasopisma
911/15(05) Miasta. Geografia miast. Urbanizacja. Wydawnictwa periodyczne. Czasopisma
929.5(05) Genealogia. Tablice genealogiczne. Dzieje rodzin. Źródła genealogii (np. rejestry narodzin, ślubów i zgonów). Inskrypcje nagrobne. Wydawnictwa periodyczne. Czasopisma
929.6(05) Heraldyka. Herby, tarcze herbowe. Herbarze. Godła. Źródła heraldyczne. Wydawnictwa periodyczne. Czasopisma
 
93/94(05) Historia. Wydawnictwa periodyczne. Czasopisma
930/3(05) Metodologia historii. Źródłoznawstwo. Wydawnictwa periodyczne. Czasopisma
930/4(05) Epigrafika. Wydawnictwa periodyczne. Czasopisma
930/9(05) Archiwa i ich zasoby. Wydawnictwa periodyczne. Czasopisma
94(100)/1(05) Historia świata. Wydawnictwa periodyczne. Czasopisma
94(3)/1(05) Historia starożytna. Wydawnictwa periodyczne. Czasopisma
94(4/9)/1(05) Historia poszczególnych krajów (średniowieczna i nowożytna). Wydawnictwa periodyczne. Czasopisma
94(=411)/1(05) Historia żydowska. Historia narodu żydowskiego. Wydawnictwa periodyczne. Czasopisma
94(4)/1(05) Historia Europy. Wydawnictwa periodyczne. Czasopisma
94(438)/1(05) Historia Polski. Wydawnictwa periodyczne. Czasopisma
94(438)/2(05) Historia Polski. Historia regionów i miejscowości. Wydawnictwa periodyczne. Czasopisma
94(438)/28(05) Historia Polski. Prześladowania i represje z przyczyn politycznych w PRL. Wydawnictwa periodyczne. Czasopisma
94(495)/41(05) Historia Grecji i Cesarstwa Bizantyńskiego. Grecja. Cesarstwo Bizantyńskie. Wydawnictwa periodyczne. Czasopisma
     

 

 

 

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego, al. Wojska Polskiego 71, 65-762 Zielona Góra, www.bu.uz.zgora.pl, e-mail: BU@uz.zgora.pl