Uczestnicy:
1. Scholastyka Baran
2. Elżbieta Czerwińska
3. Anna Grzelak-Rozenberg
4. Ewa Kozarska
5. Danuta Szewczyk-Kłos
6. Roman Tomaszewski
7. Elżbieta Edelman
8. Marek M. Górski
9. Magdalena Nagięć
10. Artur Jazdon
11. Renata Sławińska 
12. Małgorzata Świrad
13. Magdalena Wiącek
14. Iwona Bias
15. Jolanta Talbierska
16. Elżbieta Golec-Nycz
17. Danuta Dąbrowska-Charytoniuk
18. Krzysztof Nierzwicki
19. Grażyna Jaśkowiak
20. Anna Grygorowicz
21. Jadwiga Wielgut-Walczak
22. Bogumiła Konieczny-Rozenfeld
23. Stanisław Skórka
24. Violetta Perzyńska
25. Witold Kozakiewicz
26. Mirosława Różycka
27. Katarzyna Materska
28. Małgorzata Waga
29. Bożena Jaskowska
30. Jarosław Czembrowski
31. Renata Kisiel
32. Błażej Feret
33. Lidia Szczygłowska
34. Tomasz Piestrzyński
35. Elżbieta Abramek
36. Ewa Adaszyńska
37. Teresa Sobczak
38. Ewa Dobrzyńska-Lankosz
39. Alicja Portacha
40. Jędrzej Leśniewski
41. Maria Rychlewska
42. Grażyna Piotrowicz
43. Beata Taraszkiewicz
44. Mariusz Wrona
45. Małgorzata Furgał
46. Joanna Putko
47. Irmina Utrata
48. Renata Birska
49. Liliana Linek
50. Jolanta Stępniak
51. Maria Rekowska
52. Henryk Suchojad
53. Marian Butkiewicz
54. Barbara Barańska-Malinowska
55. Barbara Zezula
56. Ewa Nowak
57. Aldona Chlewicka
58. Roma Hajduk
59. Justyna Stępień
60. Mirosława Roszczyc
61. Bogumiła Twardosz
62. Krzysztof Frankowicz
63. Lidia Derfert-Wolf