Uniwersytet Zielonogórski 

 Pracownicy Działu Informacji Naukowej organizują następujące szkolenia:

  • dla studentów I roku obejmujące zasady funkcjonowania poszczególnych jednostek biblioteki, charakterystykę zbiorów, sposoby wypożyczeń, wyszukiwania w katalogu OPAC, rozmieszczenia zbiorów w strefie wolnego dostępu

  • indywidualne i dla zorganizowanych grup na temat czasopism elektronicznych korzystania z pełnotekstowych baz danych, poszukiwania informacji w internecie oraz dotyczące sporządzania analiz bibliometrycznych (m.in. określenie liczby cytowań, wartości indeksu Hirscha, wyszukiwanie wskaźnika Impact Factor czasopisma).

 Na szkolenia zapraszamy, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym zakresu szkolenia, terminu oraz liczby uczestników (tel. 68 328 2168, 68 328 2154).

 

     

 

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego, al. Wojska Polskiego 71, 65-762 Zielona Góra, www.bu.uz.zgora.pl, e-mail: BU@uz.zgora.pl