Uniwersytet Zielonogórski 

Udostępniamy:

  • Polskie Normy (PN);
  • archiwalne Polskie Normy;
  • archiwalne normy branżowe (BN);
  • aktualny katalog Polskich Norm (wersja elektroniczna);
  • archiwalne numery czasopisma naukowo-technicznego Normalizacja (1955-2007).

Udzielamy informacji normalizacyjnej:

  • prostej, dotyczącej m.in.: zbiorów norm i dokumentów normalizacyjnych, aktualności norm, zastąpień norm, cen dokumentów,
  • specjalistycznej, w tym na temat powiązań Polskich Norm z normami międzynarodowymi i europejskimi.

Wykonujemy:

  • weryfikacje aktualności norm,
  • zestawienia tematyczne norm (na zamówienie).

Z Polskich Norm i innych dokumentów normalizacyjnych można korzystać wyłącznie na miejscu.

Szczegółowe zasady korzystania ze zbiorów ROINP zawarte są w punkcie 6 Regulaminu Udostępniania Zbiorów i Usług Biblioteki UZ

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego, al. Wojska Polskiego 71, 65-762 Zielona Góra, www.bu.uz.zgora.pl, e-mail: BU@uz.zgora.pl