Uniwersytet Zielonogórski 

 Udzielamy podstawowych informacji na temat dostępnych zbiorów opisów patentowych, wzorów użytkowych, przemysłowych oraz znaków towarowych.

Doradzamy w zakresie prowadzenia wyszukiwań w zasobach informacji patentowej.

Udostępniamy:
- polskie i międzynarodowe opisy patentowe;
- bazy danych na nośnikach CD i DVD oraz online;
- Biuletyny Urzędu Patentowego (od 1972 r.) informujące o zgłoszeniach do ochrony;
- Wiadomości Urzędu Patentowego (od 1972 r.) informujące o udzielonych prawach wyłącznych;
- literaturę z zakresu własności przemysłowej.

Zapewniamy wygodny i bezpośredni dostęp online do bezpłatnych patentowych baz danych.

Udostępniamy i dystrybuujemy bezpłatne wydawnictwa Urzędu Patentowego.

 

                                                                                    BAZY DANYCH DOSTĘPNE NA MIEJSCU

EPO GLOBAL PATENT INDEX
GPI umożliwia użytkownikom prowadzenie światowych badań stanu techniki. Zawiera dane na temat ponad 80 mln dokumentów. Oferuje m.in.: ponad sto kryteriów  wyszukiwawczych, interfejs użytkownika w kilku językach, linki do pełnych wersji oryginalnych dokumentów patentowych, personalizację listy wyników i treści dokumentów  w różnych formatach, graficzną prezentacje wyników. Więcej informacji o Global Patent Index. Baza aktualizowana jest co tydzień (w piątki).

Dostęp online - wyłącznie po zalogowaniu na komputerach w ROINP.

BAZWUP
Baza zawiera dane dotyczące:

    - wynalazków (patenty opublikowane od 1980 r.; zgłoszenia od 1993; tłumaczenia patentów europejskich).
    - wzorów przemysłowych (zarejestrowane wzory zdobnicze od 1984 r.; zarejestrowane wzory przemysłowe; międzynarodowe wzory przemysłowe             uznane  w Polsce).
    - wzorów użytkowych (prawa ochronne opublikowane od 1981 r.; zgłoszenia opublikowane od 1993 r.).
    - znaków towarowych (znaki krajowe zarejestrowane; znaki krajowe zgłoszone, znaki międzynarodowe zgłoszone w Polsce ).
Dostęp do pełnych opisów poprzez bezpośrednie połączenia z serwerem publikacji UPRP, serwerem Register Plus UPRP oraz internetową bazą znaków towarowych Romarin.
Ostatnia aktualizacja 30.10. 2015 r. Bez kontynuacji.

ESPACE ACCESS
Baza Europejskiego Urzędu Patentowego zawierająca dane bibliograficzne wraz ze skrótami zgłoszeń wniesionych do EPO oraz Międzynarodowego Biura Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (1978 -2009).
Nośnik danych - CD/DVD

 ESPACE ACCESS EUROPE
 Dane bibliograficzne zgłoszeń patentowych w Wielkiej Brytanii, Belgii, Luksemburgu, Holandii, Szwajcarii, Portugalii (2000-2003).
 Nośnik danych CD/DVD

ESPACE ACCESS - PRECES
Baza bibliograficzna patentów z Europy Środkowo-Wschodniej (Polska, Bułgaria, Czechy, Litwa, Rumunia, Słowacja, Węgry). Baza służy jako indeks do poszukiwań  w bazie ESPACE-PRECES.
Nośnik danych - CD/DVD
Ostatnia płyta w zbiorach: vol. 002/2008 ACP

ESPACE BULLETIN
Informacje bibliograficzne patentów udzielonych przez EPO (Europejski Urząd Patentowy) oraz stan prawny zgłoszeń o patent europejski od grudnia 1978 r.
Nośnik danych - CD/DVD
Edycja bazy zakończona w grudniu 2015 r.

ESPACE LEGAL
Baza zawiera orzecznictwo Komisji Odwoławczej EPO, spis rzeczników europejskich, zbiór aktów prawnych, poradników, raportów.
Nośnik danych - CD/DVD
Edycja bazy zakończona w grudniu 2014 r.

GLOBALPAT
Dane bibliograficzne i pierwsze strony dokumentów patentowych opublikowanych w USA, Europejskim Urzędzie Patentowym, Francji, Niemczech, Wielkiej Brytanii,  Szwajcarii i w ramach Układu o Współpracy Patentowej (lata 1971-1996).
Nośnik danych - CD/DVD

ESPACE PRECES
Dokumentacja patentowa krajów Europy Środkowej i Wschodniej (Bułgaria, Czechy, Litwa, Łotwa, Polska, Rosja, Słowacja, Węgry). Opisy patentowe
w językachnarodowych. Zawiera dane od 1993 roku.

Nośnik danych - CD/DVD
Ostatnia płyta w zbiorach: vol. 010/2008 PRB

 

BEZPŁATNE INTERNETOWE BAZY DANTYCH

Wyszukiwarka Przedmiotów Chronionych (Bazy danych UP RP)

Międzynarodowe bazy danych rekomendowane przez Urząd Patentowy

TMview – wyszukiwarka informacji o znakach towarowych. Możliwość poszukiwań w języku polskim

REGISTER PLUS (patenty, prawa ochronne na wzory użytkowe, opisy zgłoszeniowe)

REGISTER PLUS dla znaków towarowych. Wyszukuje krajowe znaki towarowe.

ESPACENET (polska instalacja) Wyszukiwanie: danych bibliograficznych i opisów polskich wynalazków i wzorów użytkowych, dokumentacji patentowej EPO - tzw. "tłumaczeń na język polski" patentów ważnych na terytorium Polski. Możliwość przeszukiwania baz innych państw.

ESPACENET dostęp do ponad 90 milionów dokumentów patentowych z całego świata od roku 1836.


Regulamin korzystania z wyników prac intelektualnych powstałych w UZ

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego, al. Wojska Polskiego 71, 65-762 Zielona Góra, www.bu.uz.zgora.pl, e-mail: BU@uz.zgora.pl