Uniwersytet Zielonogórski 

Znak towarowy to m.in. wyraz, rysunek, ornament, kompozycja kolorystyczna, forma przestrzenna (w tym forma towaru lub opakowania), melodia, inny sygnał dźwiękowy. Spełnia funkcje odróżniającą towary/usługi jednego przedsiębiorstwa od towarów/usług innego przedsiębiorstwa.

Na znak towarowy może być udzielone prawo ochronne, które trwa 10 lat z możliwością przedłużenia na wniosek uprawnionego do znaku.

Więcej informacji o znakach towarowych

Ochrona znaku na terytorium Polski (Urząd Patentowy)
    Zgłoszenie znaku towarowego krok po kroku
    Dokumentacja zgłoszeniowa
    Opłaty zgłoszeniowe
    Opłaty za ochronę
    Jak wygląda procedura udzielania prawa ochronnego na znak towarowy?
    Zgłaszanie znaków towarowych online

Oficjalne wydawnictwa Urzędu Patentowego
    Biuletyn (BUP) – ogłoszenia o zgłoszeniach do ochrony
    Wiadomości (WUP) – ogłoszenia o udzielonych prawach wyłącznych

Ochrona europejska i międzynarodowa
Znak towarowy Unii Europejskiej (EUIPO)
Międzynarodowa rejestracja znaków towarowych (WIPO)

Klasyfikacje
Międzynarodowa Klasyfikacja Towarów i Usług (Klasyfikacja Nicejska)
Międzynarodowa Klasyfikacja Elementów Obrazowych Znaków Towarowych (Klasyfikacja Wiedeńska)
TMclass- narzędzie ułatwiające klasyfikowanie towarów i usług

Wyszukiwarki znaków towarowych
Wyszukiwarka Przedmiotów Chronionych (bazy danych UPRP)
Register plus dla znaków towarowych
Baza znaków towarowych Unii Europejskiej (EUIPO)
ROMARIN – baza międzynarodowych znaków towarowych
Global Brand Database - narzędzie integrujące wyszukiwanie znaków towarowych

Wybrane publikacje nt. ochrony znaków towarowych
Ochrona znaków towarowych w Polsce i w Unii Europejskiej
Prawna ochrona znaków towarowych - profesjonalny blog nagrodzony przez Urząd Patentowy
Twój świat własności intelektualnej
 

 

 

 

 

 

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego, al. Wojska Polskiego 71, 65-762 Zielona Góra, www.bu.uz.zgora.pl, e-mail: BU@uz.zgora.pl