Uniwersytet Zielonogórski 

Wzór przemysłowy - nowa i posiadająca indywidualny charakter postać wytworu lub jego części, nadana mu w szczególności przez cechy linii, konturów, kształtów, kolorystykę, strukturę lub materiał wytworu oraz przez jego ornamentacje. Wytworem jest każdy przedmiot wytworzony w sposób przemysłowy lub rzemieślniczy, obejmujący w szczególności opakowanie, symbole graficzne oraz kroje pisma typograficznego, z wyłączeniem programów komputerowych.

Prawo z rejestracji wzoru jest udzielane na 25 lat (podzielonych na pięcioletnie okresy ochronne) od daty dokonania zgłoszenia w Urzędzie Patentowym. Udzielenie prawa następuje pod warunkiem wniesienia opłaty za pierwszy okres ochronny.

Więcej informacji o wzorach przemysłowych

Ochrona krajowa

Procedura europejska (zgłoszenie wspólnotowe)
Procedura międzynarodowa
Międzynarodowa Klasyfikacja Wzorów Przemysłowych (klasyfikacja lokarneńska)

Wyszukiwarki wzorów przemysłowych
Wyszukiwarka Przedmiotów Chronionych (bazy danych UPRP)
Serwer Publikacji(UPRP)
Register plus dla wzorów przemysłowych
Baza danych wzorów przemysłowych EUIPO
Baza danych HagueExpress - WIPO

 

 

 

 

 

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego, al. Wojska Polskiego 71, 65-762 Zielona Góra, www.bu.uz.zgora.pl, e-mail: BU@uz.zgora.pl