Uniwersytet Zielonogórski 

 

 

Piętro 1

 

Socjologia. Polityka. Prawo. Administracja. Wojskowość. Opieka społeczna. Oświata, pedagogika, wychowanie. Etnologia, etnografia

czasopisma

3(05) Nauki społeczne. Wydawnictwa periodyczne. Czasopisma
3/3(05) Katolicka nauka społeczna. Wydawnictwa periodyczne. Czasopisma
304/1(05) Ogólne zagadnienia społeczne. Polityka społeczna. Wydawnictwa periodyczne. Czasopisma
311/1(05) Statystyka jako nauka. Teoria statystyki. Metody statystyczne. Wydawnictwa periodyczne. Czasopisma
314/1(05) Demografia. Badanie ludności. Wydawnictwa periodyczne. Czasopisma
314/15(05) Emigracja polska. Wydawnictwa periodyczne. Czasopisma
316(05) Socjologia. Wydawnictwa periodyczne. Czasopisma
316/88(05) Socjologia kultury. Kulturowy kontekst życia społecznego. Wydawnictwa periodyczne. Czasopisma
316/94.1(05) Komunikacja społeczna. Socjologia komunikowania. Sprzężenie zwrotne komunikowania. Wydawnictwa periodyczne. Czasopisma
32/1(05) Nauki polityczne. Polityka. Wydawnictwa periodyczne. Czasopisma
327/1(05) Międzynarodowe stosunki polityczne. Polityka światowa. Polityka międzynarodowa. Polityka zagraniczna. Dyplomacja. Wydawnictwa periodyczne. Czasopisma
327/13(05) Integracja europejska. Wydawnictwa periodyczne. Czasopisma
 
34/1(05) Nauki prawne. Prawo. Wydawnictwa periodyczne. Czasopisma
351/354/1(05) Administracja publiczna. Wydawnictwa periodyczne. Czasopisma
351/354/55(05) Organy administracji pierwszego i średniego stopnia. Samorząd terytorialny. Administracja terenowa. Wydawnictwa periodyczne. Czasopisma
355/359/1(05) Nauka i sztuka wojenna. Siły zbrojne. Wydawnictwa periodyczne. Czasopisma
36(05) Działalność na rzecz zaspokajania duchowych i materialnych potrzeb życiowych. Opieka społeczna. Pomoc społeczna. Mieszkania. Ubezpieczenia. Wydawnictwa periodyczne. Czasopisma
364/55(05) Przemoc. Znęcanie się. Złe traktowanie. Wydawnictwa periodyczne. Czasopisma
37/1(05) Oświata. Pedagogika. Wychowanie. Szkolnictwo. Wykorzystywanie wolnego czasu. Wydawnictwa periodyczne. Czasopisma
37/2(05) Historia wychowania, oświaty i pedagogiki. Wydawnictwa periodyczne. Czasopisma
37/13(05) Andragogika. Teoria oświaty i wychowania dorosłych. Pedagogika dorosłych. Wydawnictwa periodyczne. Czasopisma
37/28(05) Dyscypliny naukowe wykorzystywane w procesach wychowania i nauczania. Pedagogika pracy. Psychologia wychowawcza. Wydawnictwa periodyczne. Czasopisma
37/31.004(05) Nauczanie informatyki. Wydawnictwa periodyczne. Czasopisma
37/31.3(05) Nauczanie wychowania obywatelskiego. Wydawnictwa periodyczne. Czasopisma
37/31.5(05) Nauczanie przyrody. Wydawnictwa periodyczne. Czasopisma
37/31.51(05) Nauczanie matematyki. Wydawnictwa periodyczne. Czasopisma
37/31.78(05) Nauczanie muzyki. Wydawnictwa periodyczne. Czasopisma
37/31O Nauczanie języków obcych
37/31A(05) Nauczanie języka angielskiego. Wydawnictwa periodyczne. Czasopisma
37/31N(05) Nauczanie języka niemieckiego. Wydawnictwa periodyczne. Czasopisma
37/31F(05) Nauczanie języka francuskiego. Wydawnictwa periodyczne. Czasopisma
37/31P(05) Nauczanie języka polskiego. Wydawnictwa periodyczne. Czasopisma
37/31.94(05) Nauczanie historii. Wydawnictwa periodyczne. Czasopisma
37/33.3(05) Wychowanie estetyczne, rozwijanie zdolności twórczych, myślenia twórczego. Wydawnictwa periodyczne. Czasopisma
37/34(05) Podstawowe formy wychowania i kształcenia. Wydawnictwa periodyczne. Czasopisma
373/2(05) Wychowanie przedszkolne. Nauczanie przedszkolne. Wydawnictwa periodyczne. Czasopisma
373/6(05) Nauczanie początkowe (I-III). Wydawnictwa periodyczne. Czasopisma
376/1(05) Wychowanie, kształcenie i nauczanie specjalnych kategorii osób. Szkolnictwo specjalne. Rewalidacja. Wydawnictwa periodyczne. Czasopisma
378/1(05) Szkolnictwo wyższe. Wydawnictwa periodyczne. Czasopisma
39/1(05) Etnologia. Etnografia. Zwyczaje i obyczaje. Folklor. Wydawnictwa periodyczne. Czasopisma
     

 

 

 

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego, al. Wojska Polskiego 71, 65-762 Zielona Góra, www.bu.uz.zgora.pl, e-mail: BU@uz.zgora.pl