Uniwersytet Zielonogórski 

 

 

Piętro 2

 

Zarządzanie. Ekonomia. Rachunkowość, księgowość. Zarządzanie biznesem. Reklama, informacja biznesowa

czasopisma

005/1(05) Zarządzanie. Wydawnictwa periodyczne. Czasopisma
33/1(05) Nauki ekonomiczne. Gospodarka. Ekonomia. Wydawnictwa periodyczne. Czasopisma
331/1(05) Praca. Wydawnictwa periodyczne. Czasopisma
332/1(05) Gospodarka regionalna i terytorialna. Grunty i nieruchomości. Gospodarka mieszkaniowa. Wydawnictwa periodyczne. Czasopisma
336/1(05) Finanse. Finanse publiczne. Cła. Bankowość. Pieniądz. Wydawnictwa periodyczne. Czasopisma
339/9(05) Marketing. Badania marketingowe. Wydawnictwa periodyczne. Czasopisma
339/24(05) Handel wewnętrzny. Centra handlowe. Supermarkety i hipermarkety. handel hurtowy. Handel detaliczny. Wydawnictwa periodyczne. Czasopisma
339/52(05) Unie gospodarcze. Wspólnoty gospodarcze. Bloki gospodarcze. Wydawnictwa periodyczne. Czasopisma
657/1(05) Rachunkowość. Księgowość. Wydawnictwa periodyczne. Czasopisma
658/1(05) Zarządzanie biznesem. Organizacja przedsiębiorstwa. Organizacja i technika handlu. Wydawnictwa periodyczne. Czasopisma
659/1(05) Reklama. Planowanie reklamy. Skuteczność reklamy. Taktyka reklamy. Środki reklamy. Kampanie reklamowe. Wydawnictwa periodyczne. Czasopisma
     

 

 

 

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego, al. Wojska Polskiego 71, 65-762 Zielona Góra, www.bu.uz.zgora.pl, e-mail: BU@uz.zgora.pl