Uniwersytet Zielonogórski 

 

 

Piętro 2

 

Informatyka. Normalizacja. Cybernetyka ogólna

książki

004(03) Encyklopedie i leksykony informatyki, słowniki skrótów. Informatyka - encyklopedie i leksykony, słowniki skrótów
004(038) Słowniki informatyczne przekładowe terminologiczne. Informatyka - słowniki przekładowe terminologiczne
004/1. Informatyka i technika komputerowa. Informatycy
004/1.1 Biografie zbiorowe i indywidualne informatyków, przedsiębiorców przemysłu komputerowego. Informatycy, przedsiębiorcy - przemysł komputerowy
004/2. Komputeryzacja
004/5. Algorytmy. Algorytmy ewolucyjne. Algorytmy genetyczne
004/7 Typy systemów
004/11 Systemy czasu rzeczywistego
004/12 Charakterystyki systemów
004/15 Równoległy, współbieżny tryb przetwarzania
004/16 Sieć neuronowa
004/17 Multimedia
004/22 Przetwarzanie zorientowane na struktury danych
004/23 Przetwarzanie zorientowane obiektowo
004/29 Niezawodność i poprawność
004/33 Bezpieczeństwo
004/37 Zabezpieczenie
004/38 Ograniczony dostęp. Zapora ogniowa
004/39 Zabezpieczenie przed nieupoważnionym dostępem. Hakerstwo
004/40 Utajnianie (szyfrowanie) informacji
004/47 Konwersja
004/49 Nośniki wejścia/wyjścia i pamięci
004/56 Nośniki optyczne
004/62 Nośniki elektroniczne
004.2/1 Architektura komputerów
004.2/9 Architektury przetwarzania równoległego. Techniki przetwarzania równoległego. Stosowanie procesów wielokrotnych. Architektura układów do przetwarzania równoległego. Rodzaje procesorów równoległych. Macierzowe układy procesorów
004.3/1. Sprzęt komputerowy. Komputery kwantowe
004.3/2. Procesory. Układy przetwarzania danych. Układy logiczne. Układy kombinacyjne. Układy sekwencyjne. Mikroprocesory. Układy programowalne
004.3/6 Ścieżki komputerowe. Kanały. Połączenia dla urządzeń peryferyjnych. Gniazda. Złącza
004.3/8 Typy pamięci według dostępu. Pamięć o dostępie bezpośrednim, o dostępie swobodnym (RAM), o dostępie sekwencyjnym, pamięć statyczna (SRAM), pamięć dynamiczna (DRAM)
004.3/10 Pamięć asocjacyjna. Pamięć skojarzeniowa
004.3/14 Skanery. Skanery optyczne, graficzne. Skanery do optycznego rozpoznawania znaków (pisma ręcznego, kodów), skanery do rozpoznawania kodów paskowych, skanery do specjalnych mediów
004.3/32 Serwery
004.3/33 Komputery przemysłowe
004.4/1. Oprogramowanie. Oprogramowanie open-source. Microsoft Office
004.4/5 Edytory tekstu
004.4/6 Programy analizy i usuwania błędów. Debugowanie. Weryfikacja oprogramowania
004.4/8 Wizualne środki programowania
004.4/19 Translatory języka programowania. Kompilatory, interpretery, asemblery, makroprocesory, preprocesory
004.4/20 Inżynieria oprogramowania
004.4/21 Opracowanie oprogramowania. Projektowanie oprogramowania. Programowanie zwinne
004.4/22 Analiza i projekt systemu komputerowego. Analiza wymagań systemowych
004.4/23 Modelowanie i symulacja systemu
004.4/25 Testowanie oprogramowania
004.4/26 Konserwacja oprogramowania. Usuwanie usterek, udoskonalenie i adaptacja oprogramowania
004.4/27 Programy komputerowe i ich zastosowanie (wszystkie dziedziny). Word, PowerPoint, Photoshop, CorelDRAW, Corel PHOTO-PAINT, GIMP, Fireworks, PaintShopPro, AutoCAD, Flash, Illustrator, 3D Studio, Blender, Google Picasa, Excel, Quattro Pro, InDesign, LaTeX, QuarkXPress, PageMaker, Access, Oracle, DB2, dBASE, FoxPro, MySQL, JOOMLA!, WordPress,  SQL Server, PostgreSQL, CDS/ISIS, Acrobat, BackOffice, Dreamweaver, ASP.NET, Ajax, Apache, FrontPage, PHP-Nuke, Cubase, Premiere, Outlook, Outlook Express, Maple, Mathcad, Mathematica, Matlab, Statgraphics, Statistica, MAK, PROLIB, SOWA, OpenOffice, Lotus Notes,Project, JavaServer Faces, wxMaxima, SolidWorks, WordPress
004.4/31 Techniki programowania. Programowanie (informat.) Techniki przeszukiwania. Techniki sortowania. Dopasowanie wzorców. Techniki pamięciowe
004.4/32 Języki programowania
004.4/37 Poszczególne języki programowania. Basic, Pascal, Fortran, C, VHDL, Postscript, SQL, T-SQL, xBASE, C++, JAVA, Smalltalk, Python, Delphi, C#, PERL, VisualBasic, PHP, Ruby, Scala
004.4/38 Języki znaczników. HTML, XHTML, CSS
004.4/40 Systemy operacyjne. Bezpieczeństwo systemów operacyjnych. Zarządzanie zasobami. Zarządzanie pamięcią. Zarządzanie danymi. Zarządzanie rekordami. Metody dostępu. Linux. Windows
004.4/41 Sterowniki urządzeń, sterowniki programowalne
004.4/45 Wirusy komputerowe
004.5/1 Interakcja człowiek - komputer. Komunikacja między człowiekiem i maszyną. Interfejs użytkownika. Środowisko użytkownika
004.5/2 Interfejs monitora
004.5/3 Graficzny interfejs użytkownika (GUI)
004.5/5 Hipermedia. Hipertekst
004.6/1. Dane. Bazy danych. Bezpieczeństwo danych. Bezpieczeństwo baz danych
004.6/2 Przetwarzanie danych. Przygotowanie, ładowanie zdalne, eksport, import. Data mining. Big data
004.6/3 Kompresja danych
004.6/5 Systemy zarządzania bazą danych (DBMS)
004.6/6 Organizacja zbiorów bazy danych
004.6/7 Modele baz danych. Model hierarchiczny, model sieciowy, model logiczny
004.6/8 Relacyjny model baz danych
004.6/11 Języki operowania danymi. Języki zapytań.
004.6/12 Przetwarzanie zapytań baz danych
004.7/1. Komunikacja komputerowa. Sieci komputerowe. Bezpieczeństwo komunikacji komputerowej. Bezpieczeństwo sieci komputerowych. Cyberprzestrzeń
004.7/3 Modemy
004.7/4 Rutery. Routery
004.7/5 Architektura sieci. Topologie sieciowe. Metody komutacji danych. Części sieci. Współdziałanie systemów otwartych. OSI
004.7/6 Sieci według zasięgu terytorialnego
004.7/7 Sieci lokalne (LAN)
004.7/9 Sieci rozległe (WAN)
004.7/11 Internet. Internet rzeczy
004.7/12 Protokoły internetowe. TCP/IP
004.7/13 Systemy rozproszonego przetwarzania danych
004.7/16 Przesyłanie plików. FTP
004.7/17 Poczta elektroniczna (e-mail)
004.7/18 Strony WWW
004.7/19 Systemy wyszukiwania i serwisy informacyjne, społecznościowe. WAIS, Gopher, portale, Facebook
004.8/1. Sztuczna inteligencja
004.8/3 Uczenie się maszyn
004.8/4 Systemy użytkowe sztucznej inteligencji. Inteligentne systemy z bazą wiedzy
004.8/5 Systemy eksperckie (ekspertowe)
004.8/6 Sztuczna inteligencja w układach przemysłowych. Inteligentny CAD/CAM. Inteligentna robotyka
004.8/7 Skład komputerowy (DTP)
004.8/8 Grafika komputerowa
004.8/10 Przetwarzanie wzorców
004.8/11 Rozpoznawanie obrazów
004.8/12 Przetwarzanie obrazów
004.8/13 Przetwarzanie informacji fonetycznej. Przetwarzanie mowy
004.8/14 Symulacja
004.8/15 Rzeczywistość wirtualna
006/1. Normalizacja wyrobów, procesów, wag, miar i czasu
006/3 Międzynarodowa organizacja normalizacji
006/6 Normy
006/9 Metrologia. Wagi i miary. Systemy wag i miar. Jednostki miar
007/1 Cybernetyka ogólna. Teoria informacji, komunikacji i sterowania ogólnie
007/2 Sterowanie. Programowanie
007/3 Systemy samoczynne oraz urządzenia sterowane. Automaty. Roboty. Robotyka. Roboty przemysłowe
     

 

 

 

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego, al. Wojska Polskiego 71, 65-762 Zielona Góra, www.bu.uz.zgora.pl, e-mail: BU@uz.zgora.pl