Uniwersytet Zielonogórski 

 

 

Piętro 3

 

Sztuka. Rozrywki. Sport.

czasopisma

 
7(05) Sztuka. Wydawnictwa periodyczne. Czasopisma
7/13(05) Historia sztuki w ogólności. Wydawnictwa periodyczne. Czasopisma
71/1(05) Planowanie przestrzenne. Urbanistyka. Kształtowanie krajobrazu. Wydawnictwa periodyczne. Czasopisma
72/1(05) Architektura. Wydawnictwa periodyczne. Czasopisma
73/35(05) Numizmatyka. Monety. Medale. Medalierstwo. Odznaki itd. Wydawnictwa periodyczne. Czasopisma
77/1(05) Fotografia i procesy pokrewne. Wydawnictwa periodyczne. Czasopisma
78/1(05) Muzyka. Wydawnictwa periodyczne. Czasopisma
791/1(05) Film. Kino. Widowiska publiczne. Teoria filmu. Wydawnictwa periodyczne. Czasopisma
792/1(05) Teatr. Wydawnictwa periodyczne. Czasopisma
796/1(05) Sport. Wydawnictwa periodyczne. Czasopisma
796/2(05) Kultura fizyczna. Sport. Gimnastyka. Wydawnictwa periodyczne. Czasopisma
     

 

 

 

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego, al. Wojska Polskiego 71, 65-762 Zielona Góra, www.bu.uz.zgora.pl, e-mail: BU@uz.zgora.pl