Uniwersytet Zielonogórski 

 

 

Piętro 1

 

Nauka i wiedza w ogólności. Bibliologia. Cywilizacja i kultura. Bibliografie ogólne. Bibliotekarstwo i bibliotekoznawstwo. Organizacje i stowarzyszenia. Muzeologia, muzea

książki

01/3 Teoria i metodyka bibliografii
0/9(03)A Encyklopedie. Leksykony. Wydawnictwa informacyjne o zakresie ogólnym angielskie
0/9(03)AM Encyklopedie. Leksykony. Wydawnictwa informacyjne o zakresie ogólnym amerykańskie
0/9(03)N Encyklopedie. Leksykony. Wydawnictwa informacyjne o zakresie ogólnym niemieckie
0/9(03)SZ Encyklopedie. Leksykony. Wydawnictwa informacyjne o zakresie ogólnym szwajcarskie
0/9(03)W Encyklopedie. Leksykony. Wydawnictwa informacyjne o zakresie ogólnym włoskie
0/9(03)F Encyklopedie. Leksykony. Wydawnictwa informacyjne o zakresie ogólnym francuskie
0/9(03)R Encyklopedie. Leksykony. Wydawnictwa informacyjne o zakresie ogólnym rosyjskie
0/9(03)U Encyklopedie. Leksykony. Wydawnictwa informacyjne o zakresie ogólnym ukraińskie
0/9(03)B Encyklopedie. Leksykony. Wydawnictwa informacyjne o zakresie ogólnym białoruskie
0/9(03)P Encyklopedie. Leksykony. Wydawnictwa informacyjne o zakresie ogólnym polskie
0/9(03)S Encyklopedie. Leksykony. Wydawnictwa informacyjne o zakresie ogólnym słowackie
001(03) Encyklopedie i leksykony nauki i wiedzy
001(038) Słowniki nauki i wiedzy przekładowe terminologiczne. Nauka i wiedza - słowniki przekładowe terminologiczne
001/1. Nauka i wiedza w ogólności. Filozofia nauki. Etyka nauki. Nauki humanistyczne. Humanistyka
001/1.1 Biografie zbiorowe naukowców, wynalazców. Naukowcy, wynalazcy
001/2. Socjologia nauki. Socjologia wiedzy
001/22 Badania praktyczne
001/28 Patenty w ogólności
001/3. Historia nauki
001/4 Pojęcie wiedzy
001/5 Informacja. Informatologia
001/6 Wyszukiwanie informacji
001/7 Systemy informacyjne
001/8 Zbiory informacyjne
001/12 Przyszłość wiedzy. Przewidywanie w nauce
001/13 Promocja nauki i wiedzy
001/14 Uczeni, towarzystwa naukowe, akademie nauk. Instytuty naukowe
001/16 Prawa naukowe
001/17 Metodyka i technika pracy umysłowej. Dyskusja
001/18 Współpraca intelektualna. Współpraca naukowa
001/19 Organizacja nauki i pracy naukowej w ogólności. Polityka naukowa
001/27 Nowości. Innowacje
001/29 Upowszechnianie wiedzy. Popularyzacja
002(03) Encyklopedie i leksykony, słowniki terminologiczne dokumentacji, książki w ogólności, bibliologii, nauki o książce. Dokumentacja, książka w ogólności, bibliologia, nauka o książce - encyklopedie i leksykony, słowniki skrótów, słowniki terminologiczne
002/1. Dokumentacja. Książka w ogólności
002/2 Dokumenty jako przedmiot
002/8 Dokumenty audiowizualne
002/9 Dokumenty elektroniczne
002/10 Książka w ogólności. Bibliologia. Nauka o książce. Produkcja piśmiennicza w ogólności. E-książka. E-książki. E-book. E-booki
002/12 Historia książki (w ogólności)
002/13 Historia książki polskiej
002/14 Polonica
003/6 Użycie pisma. Kaligrafia. Liternictwo
003/20 Pismo kultur wschodnich. Pismo chińskie. Pismo japońskie
003/27 Znaki i symbole inne niż pismo
008(03) Encyklopedie i leksykony cywilizacji, kultury
008(03)/1 Encyklopedie i leksykony biograficzne ludzi kultury. Biografie zbiorowe i indywidualne ludzi kultury - encyklopedie i leksykony. Ludzie kultury - encyklopedie i leksykony
008(038) Słowniki cywilizacji i kultury przekładowe terminologiczne. Cywilizacja i kultura - słowniki przekładowe terminologiczne
008(364)/13 Cywilizacja, kultura, historia cywilizacji, kultury celtyckiej. Celtowie. Galowie
008/2.1 Biografie zbiorowe, twórczość ludzi kultury. Ludzie kultury
008/2.2 Biografie indywidualne, twórczość ludzi kultury. Ludzie kultury
008/1 Cywilizacja. Kultura ogólnie
008/2 Cywilizacja, kultura, kultura materialna
008/3 Teoria cywilizacji, kultury
008/3.1 Biografie zbiorowe i indywidualne teoretyków kultury, kulturoznawców. Teoretycy kultury, kulturoznawcy
008(3)/1 Cywilizacja, kultura, historia cywilizacji, kultury starożytnej
008(32)/3 Cywilizacja, kultura, historia cywilizacji, kultury Egiptu starożytnego
008(35)/6 Cywilizacja, kultura, historia cywilizacji, kultury Medo-Persji
008(354)/8 Cywilizacja, kultura, historia cywilizacji, kultury Babiloni
008(37)/17 Cywilizacja, kultura, historia cywilizacji, kultury Rzymu starożytnego, Italii, Sardynii starożytnej
008(38)/19 Cywilizacja, kultura, historia cywilizacji, kultury Grecji starożytnej, Hellady
008(=16)/1 Cywilizacja, kultura, historia cywilizacji, kultury Słowian
008(=411)/1 Cywilizacja, kultura, historia cywilizacji, kultury narodu żydowskiego
008(=411)/2 Cywilizacja, kultura, historia cywilizacji, kultury Arabów
008(=822)/1 Cywilizacja, kultura, historia cywilizacji, kultury Azteków
008(4)/1 Cywilizacja, kultura, historia cywilizacji, kultury Europy
008(410)/2 Cywilizacja, kultura, historia cywilizacji, kultury Wielkiej Brytanii. Zjednoczonego Królestwa
008(430)/4 Cywilizacja, kultura, historia cywilizacji, kultury Niemiec
008(436)/7 Cywilizacja, kultura, historia cywilizacji, kultury Austrii
008(437)/9 Cywilizacja, kultura, historia cywilizacji, kultury Czech
008(438)/10 Cywilizacja, kultura, historia cywilizacji, kultury Polski, polskiej
008(439)/11 Cywilizacja, kultura, historia cywilizacji, kultury Węgier
008(44)/12 Cywilizacja, kultura, historia cywilizacji, kultury Francji
008(450)/14 Cywilizacja, kultura, historia cywilizacji, kultury Włoch
008(460)/18 Cywilizacja, kultura, historia cywilizacji, kultury Hiszpanii
008(47)/21 Cywilizacja, kultura, historia cywilizacji, kultury ZSRR
008(470)/22 Cywilizacja, kultura, historia cywilizacji, kultury Rosji
008(474)/23.1 Cywilizacja, kultura, historia cywilizacji, kultury krajów bałtyckich
008(474)/25 Cywilizacja, kultura, historia cywilizacji, kultury Litwy
008(477)/27 Cywilizacja, kultura, historia cywilizacji, kultury Ukrainy
008(480)/32.1 Cywilizacja, kultura, historia cywilizacji, kultury krajów skandynawskich
008(476)/33 Cywilizacja, kultura, historia cywilizacji, kultury Białorusi
008(489)/35 Cywilizacja, kultura, historia cywilizacji, kultury Danii
008(492)/37 Cywilizacja, kultura, historia cywilizacji, kultury Holandii, Królestwa Niderlandów
008(493)/38 Cywilizacja, kultura, historia cywilizacji, kultury Belgii
008(494)/39 Cywilizacja, kultura, historia cywilizacji, kultury Szwajcarii
008(495)/41 Cywilizacja, kultura, historia cywilizacji, kultury Grecji i Cesarstwa Bizantyńskiego
008(497)/46 Cywilizacja, kultura, historia cywilizacji, kultury Bułgarii
008(497)/48 Cywilizacja, kultura, historia cywilizacji, kultury Chorwacji
008(497)/48.1 Cywilizacja, kultura, historia cywilizacji, kultury krajów bałkańskich
008(5)/1 Cywilizacja, kultura, historia cywilizacji, kultury Azji
008(510)/3 Cywilizacja, kultura, historia cywilizacji, kultury Chin
008(515)/4 Cywilizacja, kultura, historia cywilizacji, kultury Tybetu
008(520)/8 Cywilizacja, kultura, historia cywilizacji, kultury Japonii
008(540)/16 Cywilizacja, kultura, historia cywilizacji, kultury Indii. Republiki Indii
008(569)/26 Cywilizacja, kultura, historia cywilizacji, kultury Syrii
008(597)/44 Cywilizacja, kultura, historia cywilizacji, kultury Wietnamu
008(6)/1 Cywilizacja, kultura, historia cywilizacji, kultury Afryki
008(620)/4 Cywilizacja, kultura, historia cywilizacji, kultury Egiptu
008(7/8)/1 Cywilizacja, kultura, historia cywilizacji, kultury Ameryki Północnej i Południowej
008(73)/25 Cywilizacja, kultura, historia cywilizacji, kultury Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej
008(9)/4 Cywilizacja, kultura, historia cywilizacji, kultury Australii
01/2.1 Biografie zbiorowe i indywidualne, twórczość bibliografów. Bibliografowie
012/1 Bibliografie osobowe podmiotowe, przedmiotowe
014/1. Bibliografie i katalogi zbiorów specjalnych. Rękopisy
014/2 Bibliografie i katalogi zbiorów specjalnych. Inkunabuły
014/3 Bibliografie i katalogi zbiorów specjalnych. Starodruki
014/6 Bibliografie i katalogi zbiorów specjalnych. Wydawnictwa bibliofilskie
014/8 Bibliografie i katalogi zbiorów specjalnych. Druki urzędowe
014/10 Bibliografie zawartości czasopism i dzieł zbiorowych
014/11 Bibliografie i katalogi zbiorów specjalnych. Mikrofilmy i mikrofisze
015/1P Bibliografia narodowa polska. Bibliografia bibliografii
015/2P Bibliografia narodowa polska. Polska Bibliografia Bibliologiczna
015/3P Bibliografia narodowa polska. Estreicher. Bibliografia polska 1901-1939
015/4P Bibliografia narodowa polska. Polonica zagraniczne (druki zwarte bieżące)
015/7P Bibliografia narodowa polska. Książka. Nowa Książka. Bibliografia Polska Jana Czubka. Przewodnik Bibliograficzny Władysława Wisłockiego. Urzędowy Wykaz Druków. Przewodnik Bibliograficzny
015/11P Bibliografia narodowa polska. Bibliografia Zawartości Czasopism
015/12P Bibliografia narodowa polska. Bibliografia Wydawnictw Ciągłych
015/13P Bibliografia narodowa polska. Bibliografia Dokumentów Kartograficznych
016/02 Bibliografia dziedzin i zagadnień. Bibliotekarstwo. Bibliotekoznawstwo. Prasoznawstwo
016/1 Bibliografia dziedzin i zagadnień. Filozofia
016/2 Bibliografia dziedzin i zagadnień. Religia
016/32 Bibliografia dziedzin i zagadnień. Nauki polityczne. Polityka
016/34 Bibliografia dziedzin i zagadnień. Nauki prawne. Prawo
016/0/9(05) Bibliografia czasopism i dzieł zbiorowych. Spisy tytułów czasopism i dzieł zbiorowych
017/1 Katalogi bibliotek. Katalogi drukowane
017/3 Katalogi prywatnych bibliotek
02(03) Encyklopedie i leksykony bibliotekarstwa i bibliotekoznawstwa, słowniki skrótów. Bibliotekarstwo i bibliotekoznawstwo - encyklopedie i leksykony, słowniki skrótów
02/1. Bibliotekarstwo. Bibliotekoznawstwo
02/2. Informatory o bibliotekach. Normy
02/3. Historia bibliotek i bibliotekarstwa
02/5. Zagadnienia ogólne działalności bibliotecznej
02/6 Prawo biblioteczne
02/8 Budynki i wyposażenie biblioteczne
02/9 Kierownictwo i pracownicy bibliotek. Statuty, regulaminy. Zawód bibliotekarski. Biografie zbiorowe i indywidualne bibliotekarzy, bibliotekoznawców, bibliologów. Bibliotekarze, bibliotekoznawcy, bibliolodzy
02/10 Organizacja udostępniania zbiorów
02/11 Organizacja biblioteki. Technika i metodyka pracy bibliotecznej
02/12 Administracja biblioteki
02/13 Działy zbiorów specjalnych
02/14 Gromadzenie zbiorów. Selekcja zbiorów
02/15 Katalogowanie. Katalogi
02/16 Katalogi komputerowe. Zautomatyzowane katalogi biblioteczne
02/17 Katalogi alfabetyczne. Katalogi autorskie
02/18 Katalogi rzeczowe
02/19 Katalogi przedmiotowe
02/21 Języki informacyjno-wyszukiwawcze. Klasyfikacja. Indeksowanie
02/22 Tezaurusy. Wykazy deskryptorów
02/23 Klasyfikacje
02/24 Klasyfikacja dziesiętna. Klasyfikacja Dziesiętna Deweya (KDD). Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna (UKD)
02/26 Inne języki informacyjno-wyszukiwawcze. Język słów kluczowych
02/27 Służba informacyjno-bibliograficzna bibliotek
02/28 Przechowywanie i konserwacja zbiorów. Ustawianie zbiorów. Ochrona zbiorów.
02/29 Ochrona i zabezpieczanie zbiorów
02/30 Digitalizacja zbiorów. Biblioteki cyfrowe
02/31 Biblioteki specjalne. Biblioteki fachowe
02/33 Fonoteki. Płytoteki
02/36 Biblioteki naukowe. Biblioteki narodowe
02/37 Biblioteki prywatne. Biblioteki domowe
02/38 Biblioteki publiczne. Biblioteki komunalne, samorządowe, gminne, miejskie, powiatowe, wojewódzkie
02/40 Biblioteki dla określonych grup czytelników. Biblioteki szpitalne (dla chorych). Biblioteki dla niewidomych
02/41 Biblioteki klasztorne
02/42 Biblioteki dla dzieci i młodzieży
02/45 Biblioteki szkół wyższych
02/46 Biblioteki szkolne
02/49 Czytelnictwo dzieci i młodzieży
02/50 Poradnictwo czytelnicze. Formy pracy z czytelnikiem. Metody upowszechniania czytelnictwa
050+070(03) Encyklopedie i leksykony prasoznawstwa, czasopiśmiennictwa, biograficzne dziennikarzy. Prasoznawstwo, czasopiśmiennictwo, dziennikarze - encyklopedie i leksykony
050+070/1 Prasoznawstwo. Czasopiśmiennictwo. Rodzaje czasopism. Redagowanie, wydawanie i kolportaż czasopism i prasy. Dziennikarstwo. Znaczenie prasy. Wolność prasy. Klasyfikuje się tu monografie czasopism (i prasy) o zakresie ogólnym i dziedzinowym. Historia prasy, czasopism
050+070/2 Monografie czasopism dziedzinowych
050+070/3 Czasopisma emigracyjne
050+070/4 Biografie zbiorowe i indywidualne dziennikarzy. Dziennikarze
050+070/5 Czasopisma dziecięce. Czasopisma młodzieżowe
050+070/6 Czasopisma kobiece
050+070/7 Almanachy. Kalendarze
06/3 Organizacje i inne formy współpracy
06/4 Organizacje rządowe. Organizacje międzynarodowe rządowe
06/5 Organizacje nierządowe. Instytucje i stowarzyszenia półurzędowe i prywatne, zawodowe
06/8 Masoneria
069(03) Encyklopedie i leksykony muzeologii, muzealnictwa i muzeów. Informatory. Muzeologia, muzealnictwo, muzea - encyklopedie i leksykony
069/1. Muzeologia. Muzealnictwo. Muzea. Historia muzeów, muzealnictwa
069/8 Cel, znaczenie wychowawcze, działalność edukacyjna muzeum
069/10 Zbiory muzealne
069/12 Wystawy czasowe
09/1 Rękopisy. Książki rzadkie. Cymelia
09/2 Bibliofilstwo. Bibliomania. Aukcje książek
09/3 Rękopisy. Autografy. Kaligrafia. Pismo ozdobne
09/4 Inkunabuły (książki wydane do 1500 r.)
09/6 Ekslibrisy. Znaki własnościowe, proweniencyjne
09/5

Wydawnictwa godne uwagi (cenne, rzadkie). Wydawnictwa luksusowe, pierwsze wydania. Książki w cennych oprawach, z cennymi ilustracjami. Stare druki

09/7 Książki wyróżniające się niezwykłą treścią. Książki zakazane. Prohibita. Książki wyróżniające się innymi cechami specjalnymi (curiosa). Książki wyróżniające się wielkością. Miniksiążki
     

 

 

 

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego, al. Wojska Polskiego 71, 65-762 Zielona Góra, www.bu.uz.zgora.pl, e-mail: BU@uz.zgora.pl