Kabiny do pracy indywidualnej i zespołowej   

Biblioteka Uniwersytecka umożliwia swoim czytelnikom korzystanie
z kabin do pracy indywidualnej (na I i II piętrze) i zespołowej (na III i IV piętrze).

Z kabin można swobodnie korzystać o ile nie są zarezerwowane.
Szczegółowe zasady korzystania z kabin zawarte są w punkcie 5.7  Regulaminu Udostępniania Zbiorów i Usług Biblioteki UZ

 

kabiny indywidualne a kozak